Gmina Otmuchów zlokalizowana jest w powiecie nyskim, w województwie opolskim. To właśnie tam,  powstaną w najbliższym czasie trzy farmy fotowoltaiczne, na łącznej powierzchni około 16 hektarów.

Będą zlokalizowane na terenach, które nie nadają się do zagospodarowania ich na cele rolnicze.

Na oficjalnej stronie gminy czytamy, że podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą Otmuchów PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o., której większościowym udziałowcem jest Gmina Otmuchów, rozmawiano właśnie o planach inwestycji w energetykę odnawialną.

Z informacji podanych na stronie wiemy, że z pozyskiwanej w przyszłości energii będą korzystać mieszkańcy otmuchowskiej gminy i  instytucje. Energię, która zostanie wyprodukowana w nadmiarze gmina będzie sprzedawać na rynku komercyjnym.

Ze względu na ostatnie zmiany w prawodawstwie, podczas spotkania wspólników spółki przedstawiono zasady funkcjonowania klastrów energii.

Tematyka ta wzbudziła szczególne zainteresowanie właścicieli Spółki i jej organów  w związku z możliwością zaproszenia do współpracy innych podmiotów i wspólnej z nimi realizacji zadań z zakresu pozyskiwania energii odnawialnej i jej dystrybucji.

Według oficjalnych informacji, trzy, ostateczne lokalizacje pod farmy fotowoltaiczne zostały już przetestowane. Dla wszystkich przeprowadzono odpowiednie audyty.

Na dzień dzisiejszy, konieczne jest pozyskanie dofinansowania na realizację tych inwestycji. Jest za to odpowiedzialna wrocławska firma Polski Solar, z którą gmina Otmuchów utworzyła spółkę do działania w zakresie tych inwestycji. Źródłem dofinansowania będzie najprawdopodobniej Regionalny Program Operacyjny.

Pod koniec listopada ubiegłego roku poinformowano o jednej z lokalizacji. Będzie to teren po byłej cukrowni  w Otmuchowie.

Aktualne grunty te to zagłębienia osadników, wały, drogi technologiczne, budynki, baseny i inne obiekty infrastruktury zlikwidowanej cukrowni.

Pomimo, iż w projekcie rekultywacji określono termin prowadzenia rekultywacji w kierunku innym przez maksymalnie 10 lat, to istnieje możliwość wcześniejszego jej zakończenia.

Rekultywacja będzie prowadzona w taki  sposób, aby teren stanowił korzystny obszar do przyszłego wykorzystania np. pod zabudowę przemysłową.

O tej lokalizacji informowano już wcześniej, pod koniec 2014 roku.

Inwestor planuje przyłączyć obiekt do linii średniego napięcia (20 kV) i poprowadzić  przyłącze linią kablową podziemną .

Przewidywany okres eksploatacji elektrowni słonecznej wynosi 30 lat.

Źródło: Gmina Otmuchów

Redakcja GLOBEnergia