Otrzymujesz wysokie rachunki za energię? Masz prawo do zmiany sprzedawcy prądu  

Prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku energii w Polsce. W dobie rosnących cen energii warto przeanalizować swoje rachunki i rozważyć m.in. zmianę sprzedawcy prądu. Od początku roku na zmianę zdecydowało się ponad 33 tys. odbiorców energii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

W Polsce jest ok. 17,8 mln odbiorców końcowych energii elektrycznej, z czego ponad 15,4 mln to odbiorcy z grup taryfowych G, którymi są gospodarstwa domowe. Każdy z nas obserwuje wzrosty cen rachunków za energię elektryczną, a 2022 rok nie zapowiada się lepiej. Rachunki za energię netto dla odbiorców w gospodarstwach domowych w kolejnym roku wzrosną o około 24 proc., co oznacza średnio 21 zł netto miesięcznie! Z powodu rosnących cen energii odbiorcy szukają innych ofert sprzedaży prądu. Na decyzję o zmianie sprzedawcy wpływa kilka czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany, łatwość dokonania takiej zmiany (brak skomplikowanych procedur) oraz dostępność konkurencyjnych ofert na rynku.

Według najnowszych danych Urzędu Regulacji Energetyki, od początku 2021 roku łącznie 33,4 tys. odbiorców z różnych grup taryfowych zmieniło sprzedawcę energii. Na taki krok zdecydowało się 26,5 tys. klientów indywidualnych w gospodarstwach domowych i 6,9 tys. klientów biznesowych. Natomiast od 2007 roku – tj. od czasu, gdy jako klienci mamy taką możliwość - sprzedawcę prądu w naszym kraju zmieniło w sumie 940 tys. odbiorców, w tym 716,8 tys. w grupach taryfowych G i 223,4 tys. w grupach taryfowych A, B i C. Tylko w listopadzie sprzedawcę zmieniło 2,8 tys. odbiorców. W efekcie, z ofert wolnorynkowych, czyli niepodlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE, korzysta już ponad 37 proc. klientów (ponad 5,8 mln) w gospodarstwach domowych w Polsce.

Zmiana sprzedawcy – prawo każdego odbiorcy energii

Zgodnie z obowiązującym od 2007 roku prawem, tzw. zasadą TPA (Third Party Access), odbiorcy końcowi mają swobodę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej i gazu. Prezes URE prowadzi monitoring zmian sprzedawców energii elektrycznej w przypadku klientów indywidualnych (grupy G) i biznesowych (A, B, C). Przypomnijmy, że grupy A i B stanowią odbiorcy zasilani z sieci wysokiego i średniego napięcia i są to tzw. odbiorcy przemysłowi, natomiast do grupy C należą odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia, pobierający energię elektryczną dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, tzw. odbiorcy biznesowi.

URE podaje, że całkowita ilość energii elektrycznej dostarczonej w 2020 roku odbiorcom końcowym na warunkach rynkowych, tzn. po skorzystaniu z zasady TPA, wyniosła ponad 71 TWh, tj. ponad 51 proc. energii dostarczonej odbiorcom końcowym ogółem. W porównaniu z 2019 rokiem udział energii dostarczonej odbiorcom korzystającym z prawa wyboru sprzedawcy w sumie energii dostarczonej odbiorcom wzrósł o 1,76 punktu procentowego (w 2019 r. wynosił on 49,5 proc.).

Wybierając nowego sprzedawcę – czytaj i weryfikuj

Niestety, nawet na drodze do zmiany sprzedawcy mogą stanąć nam podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. W przypadku rozmów z przedstawicielem sprzedawcy prądu należy uważnie i dokładnie zapoznać się ofertą, ale przede wszystkim umową – to od niej będzie zależała skuteczność ewentualnego odwołania się lub możliwości negocjacji umowy.

Na co trzeba zwrócić uwagę w nowej umowie? Są to oczywiście ceny energii, dodatkowe usługi i opłaty z nimi związane, okres zawieranego kontraktu, zasady rozliczenia po upływie okresu obowiązywania oferty oraz warunki wypowiedzenia. Warto zwrócić także uwagę na wysokość opłat stałych oraz kary umowne.

WAŻNE! Od 3 lipca 2021 roku przedsiębiorstwa energetyczne nie mogą zawierać umów poza lokalem przedsiębiorstwa z odbiorcami w gospodarstwach domowych (np. podczas wizyty przedstawiciela w domu odbiorcy). Oznacza to, że istnieje zakaz sprzedaży „door-to-door”, ale sam przepis nie ogranicza przy tym możliwości zawarcia takiej umowy na odległość (np. telefonicznie) czy w punkcie sprzedawcy umiejscowionym np. w galerii handlowej.

Źródło: URE, własne

Zobacz również