Otwarcie polskiej branży PV na współpracę z branżą ukraińską

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV ogłosiło niedawno swoją nową inicjatywę współpracy z Solar Energy Association of Ukraine. Podpisanie Memorandum stanowi kamień milowy w relacjach między dwoma krajami w obszarze energii słonecznej. Zawarte porozumienie obejmuje kluczowe cele i kierunki współpracy, które mają potencjał przynieść korzyści obu stronom.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Współpraca między Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej Polska PV a Solar Energy Association of Ukraine otwiera nowe możliwości dla rozwoju sektora fotowoltaicznego na obu rynkach. Przede wszystkim, synergie pomiędzy tymi dwoma stowarzyszeniami mogą przyczynić się do przyspieszenia procesu rozwoju infrastruktury fotowoltaicznej oraz zwiększenia udziału energii słonecznej w bilansie energetycznym obu krajów.

Jednym z głównych powodów, dla których współpraca ta jest istotna dla obu stron, jest wspólne dążenie do rozwijania rynku magazynowania energii. Solar Energy Association of Ukraine koncentruje się obecnie na negocjacjach z rządem Ukrainy w celu znalezienia skutecznych rozwiązań dotyczących finansowania magazynów energii. W tym kontekście, doświadczenie i wiedza Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV mogą okazać się bezcenne, przyczyniając się do efektywnego realizowania tych celów.

Dodatkowo, polscy instalatorzy mogą znaleźć nowe możliwości biznesowe na Ukrainie, szczególnie w kontekście rozbudowy i odbudowy infrastruktury energetycznej w regionie Kijowa. Zniszczenia wielu instalacji fotowoltaicznych stwarzają potrzebę nowych projektów i inwestycji, co może stanowić doskonałą szansę dla polskich firm w sektorze fotowoltaicznym.

Podpisy pod Memorandum złożyli: Maciej Borowiak (po lewej) – Prezes Zarządu SBF Polska PV oraz Vladyslav Sokolovskyi – Prezes Zarządu Solar Energy Association of Ukraine.

Z drugiej strony, Solar Energy Association of Ukraine wyraża zainteresowanie stworzeniem przestrzeni do współpracy pomiędzy firmami z Ukrainy i Polski. Dzięki temu, obie strony mogą wymieniać się doświadczeniem, technologią i najlepszymi praktykami, co może prowadzić do wzrostu innowacyjności i efektywności w sektorze energii słonecznej.

Nawet w obliczu trwającej wojny, rozwój sektora fotowoltaicznego na Ukrainie jest niezwykle dynamiczny. Fakt, że w zeszłym roku powstało ponad 300 MWp mocy w instalacjach fotowoltaicznych, świadczy o potencjale tego rynku oraz o determinacji branży do dalszego rozwoju.

Podpisanie Memorandum między Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej Polska PV a Solar Energy Association of Ukraine otwiera nowe perspektywy współpracy, które mogą przynieść korzyści zarówno dla obydwu stowarzyszeń, jak i dla rozwoju sektora fotowoltaicznego na Ukrainie i w Polsce.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia