Głównymi elementami festiwalu naukowego „OZE Day” są konferencja i stoiska wystawowe firm branżowych. 

To dzięki nim przybyli goście mają wolny dostęp do opinii ekspertów, mogą pozyskać informacje na temat stosowanych rozwiązań w energetyce lub dyskutować. Właśnie na tych płaszczyznach realizuje się pierwotna idea organizacji wydarzenia, jakim jest stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów w temacie odnawialnych źródeł energii.

8 kwietnia 2014 roku o godzinie 9:00 w Auli Gmachu Głównego AGH oficjalnie rozpoczęto konferencję. Po powitaniu obecnych w sali osób koordynatorzy projektu oddali głos przedstawicielom władz Uczelni oraz Wydziału. Jako pierwsza wystąpiła Prorektor ds. Studenckich AGH dr hab. Anna Siwik prof. AGH również witając zgromadzonych. Następnie miejsce przy mównicy zajął Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński, który zachęcił do prowadzenia dyskusji i aktywnego udziału w wydarzeniu.

Po oficjalnym otwarciu festiwalu naukowego „OZE Day” do godziny 12:15 przemawiali reprezentanci różnych instytucji. Byli to m.in przedstawiciele firm i urzędów, czy pracownicy naukowi. Z naszej Uczelni gościliśmy prof. dr. hab. Adama Gułę, a z Politechniki Częstochowskiej przybył dr inż. Rafał Rajczyk. Wszystkie wykłady dotyczyły szeroko pojętej biomasy, która była tematem przewodnim tegorocznej edycji targów. Wystąpili także członkowie naszego Koła Naukowego: Dastin Adamowski, Bartłomiej Ciapała, Anna Strzelec i Karolina Grabias.

oze day 3Część konferencyjna zawierała dwie przerwy, w trakcie których istniała możliwość zapoznania się z tym, co przygotowali wystawcy, na swoich stoiskach znajdujących się na wysokim parterze Gmachu Głównego AGH. Z urządzeń oglądanych podczas targów, warto wspomnieć o panelach fotowoltaicznych wykonanych w technologii cienkowarstwowej oraz elastycznych modułów CIGS. Oglądaliśmy także urządzenia do integracji systemów OZE, wymienniki ciepła oraz kolektory słoneczne. Na jeden z dziedzińców wjechały dwa samochody hybrydowe marki Toyota oraz OZI – pojazd elektryczny skonstruowany przez studentów KN OZE „Grzała”. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko „Grzały”, gdzie oprócz możliwości porozmawiania na temat energetyki odnawialnej, można było sprawdzić się w konkursie z nagrodami.

Cały dzień przebiegał pod znakiem dyskusji gości z przedstawicielami firm. Odwiedzający indywidualnie lub w grupach zadawali pytania. W międzyczasie rozdawano ankiety, będące równocześnie losami w finałowym konkursie, gdzie do wygrania były Atlasy Geotermalne Karpat Wschodnich redakcji Prof. dr. hab. inż. Wojciecha Góreckiego.

Losowanie odbyło się tuż przed oficjalnym zakończeniem konferencji. Po tym jak szczęśliwi zwycięzcy odebrali nagrody, głos zabrała Prodziekan Wydziału dr hab. inż. Lucyna Natkaniec-Nowak, podsumowując zmierzające finału wydarzenie.

Ostatnie słowa podziękowań padły z ust koordynatorów, którzy skierowali je do wszystkich zaangażowanych w przedsięwzięcie oraz do władz Wydziału za pomoc w jego realizacji. Pożegnano gości, jednocześnie zapraszając na przyszłoroczne targi, które stają się tradycją. Konferencje zamknięto.

oze day 5Warsztaty tematyczne
Tegoroczna, czwarta edycja OZE Day – Dnia Odnawialnych Źródeł Energii była bogata w ofertę warsztatów. Kolejny już raz, pozwoliły one amatorom energetyki odnawialnej poszerzyć wiedzę m.in. z zakresu pomp ciepła, konstrukcji domów pasywnych czy wykorzystania biomasy i fotowoltaiki.
Warsztaty zostały podzielone na wyjazdowe, które odbywały się w Laboratorium Edukacyjno Badawczym Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini oraz na te odbywające się w Krakowie, w budynkach Akademii Górniczo-Hutniczej. Dnia 7. kwietnia eksperci z branży przekazywali swą wiedzę 132 uczestnikom w pięciu, podzielonych tematycznie grupach.

Warsztaty wyjazdowe
Szkolenia z biomasy oraz pomp ciepła odbyły się równolegle w dwóch salach Laboratorium Edukacyjno – Badawczego Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Łączna liczba uczestników obu warsztatów wynosiła 55 osób. Każde ze szkoleń odbyło się w dwóch etapach.

Część pierwsza warsztatów z biomasy została poprowadzona przez Pana Grzegorza Ojczyka z firmy Herz, który zajął się wprowadzeniem uczestników do technologii ogrzewania biomasą. Kolejną część prowadził pracownik Laboratorium oraz Katedry Surowców Energetycznych (AGH) – mgr inż. Grzegorz Pełka. Były to ćwiczenia projektowe na komputerach w zakresie doboru kotła na biopaliwa stałe.

Warsztaty z pomp ciepła przebiegały pod okiem ekspertów z firmy ASPOL FV oraz VIESSMANN. Przedstawiciele ASPOL FV – Pan Marek Skrzypek oraz Pani Anna Wojtaszewska omówili zagadnienie dolnego źródła dla pomp ciepła, a także zaprezentowali działanie komputerowego programu doborowego Energeo Soft. Dodatkowym atutem szkolenia była możliwość uzyskania materiałów ze wspomnianą aplikacją. Warunkiem było udzielenie prawidłowej odpowiedzi na jedno z wielu pytań zadawanych przez prowadzących. Część drugą szkolenia z pomp ciepła poprowadził Pan Dawid Pantera, przedstawiciel firmy VIESSMANN. Przybliżył on uczestnikom istotę działania pompy ciepła, przedstawił zasadę jej doboru do budynku oraz omówił budowę pomp i charakterystykę ich pracy, oprowadzając uczestników po kotłowni głównej budynku, gdzie znajdują się cztery takowe urządzenia.

Zajęcia w Miękini zakończyły się o godzinie 16:00. W tym też momencie spotkaliśmy się z bardzo przychylnymi opiniami ze strony uczestników. Chwalono zaplecze techniczne ośrodka oraz profesjonalizm prowadzących.

Warsztaty w Krakowie
Fotowoltaika
Zajęcia odbyły się w jednej z sal Gmachu Głównego. Prowadził je absolwent naszej uczelni, Pan Ireneusz Niemiec, właściciel firmy INTERSOLAR. Spotkanie ze specjalistą cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a najliczniejszą grupą stawili się studenci. Na pięciogodzinnym szkoleniu gościliśmy 31 osób.
Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z fundamentami fizycznymi powstawania zjawiska fotoelektrycznego oraz jego wykorzystaniem do wytwarzania energii elektrycznej. Przedstawiony został ogólny zarys technologii, a także omówiona jej efektywność w produkcji energii. Ze względu na długoletnie doświadczenie prowadzącego warsztaty, słuchacze mieli okazję zaznajomić się z rozwiązaniami energetycznymi naszych zachodnich sąsiadów. Poruszone zostały również tematy polityczne i ekonomiczne zastosowania odnawialnych źródeł energii.
Po zakończeniu spotkania kilka osób pozostało na sali, aby jeszcze przez moment porozmawiać z ekspertem i zagłębić nurtujące je tematy, co może świadczyć o sukcesie warsztatów.

Budownictwo pasywne
Szkolenie zostało przeprowadzone w sali konferencyjnej Domu Studenckiego Olimp. Warsztatom przewodniczyła Pani Anna Stanik ze Stowarzyszenia Instytutu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii. Spotkanie trwało 5 godzin i cieszyło się dużym zainteresowaniem frekwencja wyniosła 30 osób. Zajęcia były prowadzone w dwóch etapach. Pierwszy z nich to dłuższa część teoretyczna na temat zastosowań i rozwiązań dotyczących budownictwa pasywnego, a także przepisów które regulują budynki energooszczędne. Drugim etapem były zajęcia praktyczne, związane z projektowaniem budynku pasywnego wraz z zastosowaniem wymaganych w nim instalacji wentylacyjnych i grzewczych.
Całość warsztatów zakończyła się o godzinie 14:30. Pytani o opinię uczestnicy, byli zadowoleni oraz usatysfakcjonowani zdobytą wiedzą z zakresu budownictwa pasywnego. Miła i przyjazna atmosfera sprawiła, że piękna aura za oknem wcale nie rozpraszała chłonnej wiedzy grupy.

Warsztaty z języka angielskiego technicznego
Zajęcia odbyły się w budynku D-11 przy AGH. Wzięło w nich udział 16 osób. Warsztaty poprowadziły: Pani Elżbieta Kania oraz Pani Agnieszka Humięcka ze Studium Języków Obcych AGH.

Trzygodzinne szkolenie zostało podzielone na dwie części. Pierwszą z nich była prezentacja na temat OZE, które dotyczyły energii wiatru, słońca, wody, biomasy i geotermii. Drugą część stanowiła rozmowa w parach, gdzie jedna osoba wcieliła się w rolę specjalisty z dziedziny fotowoltaiki, druga zaś w rolę potencjalnego inwestora. Podczas zajęć każdy z uczestników otrzymał materiały pomocnicze m.in. specjalistyczne słownictwo z obszaru OZE.
Warsztaty były dobrą okazją do wzbogacenia języka, szczególnie z obszaru OZE, a także do poszerzenia wiedzy na temat ekologicznej energii. Miła atmosfera, profesjonalizm wykładowców oraz dobra organizacja przyczyniły się do pozytywnego ocenienia warsztatów przez większość uczestników.

oze day 6Turniej piłki nożnej
Podczas tegorocznej edycji Festiwalu po raz pierwszy został zorganizowany „I Turniej OZE Day”, w ramach którego rozegrano dziewięć meczy piłki nożnej. Drużyn nie zapraszano przypadkowo, gdyż gracze każdej z nich aktywnie brali udział w warsztatach lub mieli zagościć następnego dnia w Gmachu Głównym Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zagrało sześć zespołów podzielonych losowo na dwie grupy, w których rozgrywano mecze na zasadzie „każdy z każdym”. W ten oto sposób w pierwszej grupie naprzeciw sobie stanęli: KN Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Rolniczego, KN KIWON oraz KN OZE „Grzała”. Druga grupa stała się miejscem rywalizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach, oraz studentów I i II Roku Ekologicznych Źródeł Energii. Następną fazą miały być półfinały, do których awans dawały 1. i 2. miejsca w grupach. Poza finałem zostały rozegrane również mecze o 3. oraz 5. miejsce.

Rozgrywki rozpoczęto o godzinie 18:00 na „Orliku” Miasteczka Studenckiego AGH, gdzie dwaj sędziowie równolegle prowadzili mecze. W każdym zespole na boisku grało pięciu zawodników. Dzięki przychylności Towarzystwa Geosynoptyków GEOS, dla drużyn przygotowano nagrody oraz poczęstunek.

Ku uciesze wszystkich, dzień był pogodny, przez co nie zabrakło nawet kibiców. Na krzesełkach trybun zasiedli studenci spędzając w ten sposób poniedziałkowy wieczór. Wraz z upływem minut gry, powoli zapadał zmrok i włączono sztuczne oświetlenie. Gra w takich warunkach dodała atrakcyjności Turniejowi. Zespoły walczyły czysto, bez brutalności i złośliwości. Gracze potrafili dostosować się do atmosfery zabawy i całą swoją energię przeznaczać na konstruowanie piłkarskich akcji.

Ostatecznie zwycięzcami „I Turnieju OZE Day”, zostali uczniowie ZSP Krzeszowice. Mimo, że spośród zawodników byli najmłodsi, to wykazali największą dojrzałość boiskową wygrywając wszystkie swoje mecze. Srebrne medale otrzymało KN KIWON, a na najniższym stopniu podium i z najmniejszym pucharem w rękach odeszli studenci I Roku Ekologicznych Źródeł Energii.

Turniej zgromadził studentów oraz uczniów kształcących się w dziedzinach energetyki. Zostało przypomniane, że sport powinien iść w parze z nauką, w myśl starożytnej idei Kalos Kagathos.

Więcej informacji: www.oze-day.agh.edu.pl

OZEday2014