OZE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Obecny stan rozwoju i możliwości finansowania

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

oze w mśp

Dla wielu firm ważnym kosztem w bieżącym budżecie jest właśnie koszt energii. Przedsiębiorca przyzwyczajony do inwestowania swoich środków jest bardziej skłonny optymalizować ponoszone przez siebie koszty. Czy to zmiana dostawcy energii na tańszego, bardziej elastycznego czy zmiana taryfy na lepiej dostosowaną do potrzeb przedsiębiorstwa, inwestycje w trafostacje, kompensatory mocy biernej czy w końcu w OZE – wszystkie te działania poprawiają efektywność energetyczną przedsiębiorstwa i dają wymierne korzyści finansowe jej właścicielowi.

Rozwój OZE w sektorze MŚP - na czele fotowoltaika!

Odkąd w 2015 roku wprowadzone zostały regulacje dla odnawialnych źródeł energii, widać z roku na rok znaczący wzrost liczby i mocy mikroinstalacji OZE w całym systemie elektroenergetycznym. Spora część inwestycji jest realizowana jako instalacje prosumenckie u osób indywidualnych czy rolników. Z obserwacji rynku widać, że coraz więcej takich przedsięwzięć realizują przedsiębiorcy.

Dominująca technologią zarówno w mikroinstalacjach, jak i małych instalacjach jest fotowoltaika.

Porównując do rozwoju koncesjonowanej energetyki fotowoltaicznej można zauważyć, że po wprowadzeniu regulacji znoszących obowiązek koncesyjny nastąpił szybszy rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych. W 2016 roku potencjał obu formatów zrównał się, a w 2018 roku mikroinstalacji było już o ponad 100 MW więcej osiągając w drugim kwartale tego roku poziom 230 MWp mocy zainstalowanej.

Przedsiębiorcy inwestujący w mikroelektrownie fotowoltaiczne realizują instalacje o mocy kliku lub kilkunastokrotnie większych niż instalacje prosumenta indywidualnego. Najczęściej są to elektrownie o mocy 20-40 kW, które w większym stopniu zaspokajają potrzeby energetyczne przedsiębiorstwa, a od 2018 roku, ze względu na zmiany legislacyjne, coraz częściej są to instalacje o mocy 50 kW.

Finansowanie OZE dla MŚP. Które wybrać?

Według danych, najbardziej przyjaznym sposobem finansowania komercyjnego OZE dla przedsiębiorcy jest leasing. W Polsce obecnie kilka banków udziela leasingów na zakup instalacji OZE – jest to m in. PKO Leasing, IDEA Leasing, De Lage Landen Leasing Polska. Jednak dla wszystkich instytucji komercyjnych finansujących OZE występuje duże ryzyko związane z samym produktem OZE – gdyż dla banku jest on produktem niesprzedawalnym ponownie – nie ma rynku wtórnego instalacji OZE – a to powoduje, że instytucja finansująca w przypadku, gdy leasingobiorca przestaje spłacać przedmiot leasingu nie jest w stanie odzyskać pieniędzy ponownie go sprzedając.

Pożyczki natomiast są najpopularniejszym środkiem finansowania dla przedsiębiorstw rolniczych i samych rolników. Mimo wszystko większość instalacji OZE realizowanych przez MŚP jest obecnie finansowana komercyjnie. Dlatego tak ważne jest, aby też polskie instytucje finansowe wraz ze wsparciem BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego – jako poręczyciel lub gwarant) tworzyły łatwe i przyjazne przedsiębiorcy produkty finansowe dla inwestycji w mikro i małe instalacje odnawialnych źródeł energii.

Autorami analizy podanej przez ME są: Krzysztof Dziaduszyński, Michał Tarka, Marcin Trupkiewicz, Kamil Szydłowski

Źródło: ME

Zobacz również