Światowa produkcja energii z OZE wzrosła o 5,6% w latach 2013-2014, do końca 2014 roku osiągając wysokość produkcji na poziomie 1,894 Mtoe, czyli około 22 027,2 MWh. Stanowi to około 1/7 (13,8%) całkowitej światowej produkcji energii pierwotnej.

Od 1990 roku produkcja energii z OZE rosła w średnim rocznym tempie 2,2% – wyższym niż średni wzrost produkcji energii pierwotnej, który wynosił 1,9%. Wzrost ten był szczególnie wysoki dla fotowoltaiki i energetyki wiatrowej – wynosił odpowiednio 46,2 i 24,3%, głównie w krajach OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i Chinach. Niemniej jednak energetyka wodna i biopaliwa pozostają najczęściej stosowanymi formami energii odnawialnej.

Produkcja samej energii elektrycznej z OZE rosła w szybszym tempie, bo średni roczny wzrost wyniósł 3,6%, nieco powyżej wskaźnika wzrostu dla całkowitej produkcji energii elektrycznej – 2,9%.

Kraje nie należące do OECD zużywają około ¾ całkowitej energii z OZE, co odzwierciedla wykorzystanie biomasy stałej w gospodarstwach domowych. W rezultacie prawie połowa energii w Afryce jest pochodzenia odnawialnego, podczas gdy w Azji i obu Amerykach stanowi ona ¼ energii zużywanej (za wyjątkiem Chin). W krajach OECD udział OZE wynosi jedynie 9,4%.

Odnawialne źródła energii są obecnie drugim co do udziału źródłem w globalnej produkcji energii elektrycznej – z udziałem na poziomie 22,3% plasują się za węglem (40,7%) i przed gazem (21,6%), energią jądrową (10,6%) i ropy naftową (4,3%).

Większość tego udziału stanowi hydroenergetyka – 73,2%, co przekłada się na udział w wysokości 16,4% w światowej generacji prądu, podczas gdy udział pozostałych źródeł wyniósł 4,2%.

Produkcja energii elektrycznej z OZE w krajach OECD wzrosła o 3,8% w latach 2014-2015, stanowiąc prawie ¼ (23%) całkowitej produkcji w 2015 roku. Był to najwyższy udział OZE w generacji prądu w ramach OECD, jaki kiedykolwiek odnotowano.

Darmowe podsumowanie publikacji dostępne jest za pośrednictwem strony Międzynarodowej Agencji Energii – tutaj.

Źródło: iea.org