2017 rok zaowocował wzrostem zainstalowanej mocy w poszczególnych sektorach OZE na poziomie 8,3 % zainstalowanej mocy (167 GW), kontynuując tym samym tendencje z poprzednich lat.

Raport IRENA, na który się powołujemy sporządzony został na podstawie danych z ponad 200 krajów uzyskanych na koniec 2017 roku. Globalna zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych wzrosła o 167 GW i osiągnęła na świecie poziom 2 179 GW.

Biorąc pod uwagę roczny wzrost, pierwsze miejsce od kilku lat zajmuje energia słoneczna z mocą zainstalowaną w 2017 na poziome 94 GW (+32 %) , następnie energia wiatrowa ze wzrostem o 47 GW (+10 %). Wykorzystanie energii wody i biomasy wzrosło odpowiednio o 21 GW (+ 2%) i 5 GW (+ 5%). Sektor Energii geotermalnej zanotował najniższy wzrost mocy – 1 GW.

Najnowsze dane potwierdzają, że globalna transformacja energetyki nadal posuwa się naprzód w szybkim tempie, dzięki gwałtownie spadającym cenom, ulepszeniom technologii i coraz bardziej korzystnemu środowisku politycznemu – powiedział Adnan Z. Amin, dyrektor generalny IRENA dodając, że energia odnawialna jest obecnie rozwiązaniem dla krajów, które chcą wspierać wzrost gospodarczy i tworzyć miejsca pracy, tak samo jak dla tych, którzy dążą do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, rozszerzenia dostępu do energii, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Azja – globalny potentat rynku OZE

Największy udział – 106 GW ( +64 %) zainstalowanej mocy w 2017r. przypadł krajom azjatyckim, których dominacja w sektorze odnawialnych źródeł energii jest z roku na rok coraz bardziej widoczna (58 % wzrost w 2016 r.). Azjatyckie instalacje o mocy 919 GW stanowią 42 % instalacji z całego świata. Chiny w dalszym ciągu prowadzą budowę instalacji OZE na skalę globalną , instalując prawie połowę nowej mocy w 2017 r.. 10% światowej zainstalowanej mocy produkcyjnej pochodziło z Indii, głównie z energii słonecznej i wiatrowej.

Spadki w Ameryce Północnej

Wzrost zdolności produkcyjnych w Ameryce Północnej spadł w porównaniu do ubiegłego roku, podczas gdy rozwój europejskiego rynku był zbliżony do średniej w ostatnich latach i wynosił około 25 GW / rok. Większe wzrosty odnotowano odnotowano w Afryce (3,5 GW, +9,2%) i wzrósł w Eurazji (4,9 GW, +5,4%) i Oceanii (1,5 GW,+ 5,9%).

Największym zainteresowaniem w 2017 roku cieszyły się fotowoltaika i energia wiatrowa, moc instalacji wzrosła kolejno o 32% i 10%. Podstawą tego wzrostu są znaczące redukcje kosztów. Uśredniony koszt energii elektrycznej w latach 2010-2017 z ogniw słonecznych zmniejszył się o 73%, a z turbin wiatrowych lądowych o prawie 25 %. Obie technologie mieszczą się obecnie w zakresie kosztów energii wytwarzanej przez paliwa kopalne.

Najważniejsze informacje dotyczące poszczególnych technologii

Energetyka wodna

Hydroelektrownie o mocy 1 152 GW stanowią największy udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym na świecie. Jednak moc elektrowni wodnych oddanych w 2017 roku była najniższa w ostatniej dekadzie. 60 % z nowych stanowią hydroelektrownie o sumarycznej mocy 12,94 GW, które powstały w Brazylii i Chinach. Dodatkowo w Angoli i Indiach nastąpił wzrost mocy zainstalowanej o ponad 1 GW .

Energetyka wiatrowa

75 % mocy zainstalowanej skupiło się w pięciu krajach: Chinach (15 GW), USA (6 GW), Niemczech (6 GW); Wielkiej Brytanii (4 GW) i Indiach (4 GW). Dzięki zainstalowaniu mocy ponad 1 GW w czołówce znalazły się również Brazylia i Francja.

Energia z biomasy

Podobnie jak w poprzednich latach największe zainteresowanie wykorzystaniem bioenergii wystąpiło w Azji. Największymi wzrostami zainstalowanej mocy mogą pochwalić się Chiny ( 2,1 GW), Indie (510 MW) i Tajlandia (430 MW) . Sumarycznie w Europie oddano instalacje o mocy 1 GW. Stosunkowo niski wzrost w porównaniu do lat poprzednich został odnotowany w Ameryce Południowej – 0,5 GW.

Energia słoneczna

Azja nadal dominowała w globalnej ekspansji energetyki słonecznej, zwiększając zainstalowaną moc o 72 GW. Największy wpływ na ten wzrost miały trzy kraje: wzrost o 53 GW (+68%) zanotowały Chiny , 9,6 GW Indie (+ 100%) i 7 GW Japonia(+17%) . Nowe instalacje w samych Chinach stanowiły ponad połowę całej nowej mocy zainstalowanej w 2017r. Inne kraje, które zainstalowały więcej niż 1 GW energii słonecznej w 2017 r., to: USA (8,2 GW), Turcja (2,6 GW), Niemcy (1,7 GW), Australia (1,2 GW), Korea Południowa (1,1 GW) i Brazylia (1 GW).

Energia geotermalna

Moc geotermalna wzrosła w 2017 r. o 644 MW, największy wpływ miały na to Turcja i Indonezja. Dzięki zainstalowaniu 243 MW Turcja przekroczyła poziom geotermalnej mocy 1 GW, a Indonezja szybko zbliża się do 2 GW instalując w ostatnim roku 306 MW.

Off grid

Agencja pracuje nad poprawnością w obliczaniu danych dotyczących mocy instalacji off-grid. Na ten moment oszacowano, że klienci nie podłączeni do sieci posiadają instalacje OZE o mocy około 6,6 GW. Odnotowano wzrost o 620 MW, oznacza to wzrost o 10% w stosunku do ubiegłego roku. Liczba ta jest znacznie wyższa niż w 2016 r. ale częściowo wynika to z przeklasyfikowania części instalacji na off-grid. Obecnie około 146 milionów osób korzysta w ten sposób z odnawialnych źródeł energii z czego 115 milionów osób wykorzystuje energię promieniowania słonecznego.

Źródło : IRENA, Renewable capacity statistics 2018

Redakcja GLOBEnergia