OZE na 50 proc. w Niemczech. Fotowoltaika z rekordami, wiatraki ze spadkami

Udział OZE w produkcji energii elektrycznej netto w Niemczech, czyli w miksie energetycznym, wyniósł 49,6 proc. – informuje Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE. Tylko fotowoltaika spełniła cele rozwoju wyznaczone przez rząd, zwiększając udział w koszyku produkcyjnym aż o 19 proc. Zła sytuacja przedstawia się w energetyce wiatrowej. Na skutek kryzysu Niemcy zwiększyły produkcję energii z węgla.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Eksperci niemieckiego instytutu w corocznym podsumowaniu wskazują, że 2022 r. charakteryzował się ekstremalnymi cenami energii i silnym wzrostem udziału OZE w miksie energetycznym. Wzrósł również handel energią elektryczną z krajami sąsiednimi. Najwięcej energii elektrycznej wyprodukowały elektrownie wiatrowe, a następnie elektrownie na węgiel brunatny, elektrownie słoneczne, na węgiel kamienny, gaz ziemny i biomasę. Na końcu znalazła się energetyka jądrowa i wodna.

Rekordy w fotowoltaice

Niemiecka fotowoltaika wyprodukowała w ubiegłym roku około 58 TWh energii, z czego około 53 TWh trafiło do publicznej sieci energetycznej, a 5 TWh zostało zużyte na własne potrzeby (np. prosumenci). Dodanie 6,1 GW w nowych systemach zwiększyło moc zainstalowaną do poziomu 66 GW (stan na listopad 2022 r.). Był to najwyższy przyrost w niemieckim sektorze fotowoltaiki od 2013 r. W efekcie roczna produkcja energii słonecznej wzrosła o 19 proc. w porównaniu do 2021 roku. Eksperci wskazują, że od kwietnia do sierpnia i w październiku miesięczna produkcja energii słonecznej była wyższa niż z elektrowni węglowych, a od marca do września wyższa niż z elektrowni gazowych.

Elektrownie wiatrowe ze słabymi wynikami

Elektrownie wiatrowe na lądzie (99 TWh) i morzu (21 TWh) wyprodukowały łącznie około 123 TWh, co oznacza lekki wzrost z poziomu 112 TWh w 2021 roku. Przyrosty nowych mocy wiatrowych były „bardzo słabe” – oceniają eksperci. Na koniec listopada 2022 r. moc zainstalowana w sektorze onshore wynosiła 58 GW (wzrost o 2,1 GW w stosunku do 2021 r.), a w offshore wind 8,1 GW (wzrost o 0,3 GW).

Razem energetyka słoneczna i wiatrowa zapewniły w 2022 roku około 181 TWh energii, czyli o ok. 21 TWh więcej niż w 2021 roku. Energetyka wodna wyprodukowała 16 TWh energii, elektrownie biomasowe - 42,2 TWh. W sumie odnawialne źródła energii wyprodukowały w 2022 roku około 244 TWh, czyli o 7,4 proc. więcej niż w roku poprzednim (227 TWh).

Powrót energetyki węglowej

Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. doprowadził do poważnych zakłóceń na rynkach energetycznych i załamania importu gazu ziemnego z Rosji. Ten niedobór został częściowo zrównoważony przez wzrost produkcji energii elektrycznej z węgla. Wolumen wyprodukowanej energii na bazie węgla brunatnego wzrósł do poziomu 107 TWh (99 TWh w 2021 r.), a węgla kamiennego do 56 TWh (47 TWh w 2021 r.). Natomiast wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji energii elektrycznej spadło z 52 TWh do 47 TWh.

Z powodu wyłączenia trzech elektrowni jądrowych Grohnde, Gundremmingen C i Brokdorf produkcja z energii jądrowej spadła o 50 procent z poziomu 65 TWh do 33 TWh.

Średnia ważona wolumenem cena energii elektrycznej na giełdzie dnia następnego wyniosła 230,58 euro/MWh lub 23,058 centów/kWh. Jest to około 2,5 razy więcej niż cena z 2021 roku (93,35 euro/MWh) i 6,3 razy więcej niż cena z 2019 roku (36,65 euro/MWh).

Źródło: Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE