Spośród wszystkich źródeł wytwórczych, łącznie z konwencjonalnymi, energetyka wiatrowa miała największy udział w miksie energetycznym – 23,4 proc. Siłownie wiatrowe wyprodukowały w maju 4 794 GWh, co w porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym oznacza wzrost o 20,9 proc. Od początku 2021 roku do końca maja elektrownie wiatrowe odpowiadały za 25,9 proc. wytworzonej energii.

Wykres: Red Eléctrica de España

Warto zaznaczyć, że Hiszpania zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem mocy zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych. Na koniec 2020 roku ich moc wyniosła 27 GW, a produkcja 60 TWh zapewniając średnio 22 proc. energii zużywanej w kraju. Do 2030 roku Hiszpania zamierza zwiększyć moc zainstalowaną w farmach wiatrowych do 50 GW.

Maj rekordowy dla hiszpańskiej fotowoltaiki

Maj okazał się rekordowy również dla fotowoltaiki. Według danych operatora farmy słoneczne odpowiadały za 11,4 proc. energii produkowanej w kraju, ustanawiając nowy rekord miesięcznej generacji. Instalacje fotowoltaiczne wyprodukowały w maju 2 331 GWh energii, co oznacza wzrost o 42,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jak poinformował Red Eléctrica de España, 29 maja elektrownie słoneczne wygenerowały 89 GWh energii odpowiadając tego dnia za 14,7 proc. wyprodukowanej energii w kraju. Rosnąca generacja z instalacji fotowoltaicznych to efekt uruchomienia nowych projektów. Na początku roku spółki Enel Green Power, Ellomay Capital i Encavis podłączyły do sieci instalacje PV o mocy 600 MW.

Równolegle zużycie energii w Hiszpanii wzrosło o 11,1 proc. w porównaniu do maja 2020 roku. Jednak w odniesieniu do danych z maja 2019 roku, konsumpcja energii była niższa o 3 proc. Był to efekt ograniczenia ruchu turystycznego spowodowanego pandemią koronawirusa.

Hiszpania celuje w 40 GW mocy w PV

W ciągu najbliższej dekady rola energii słonecznej w hiszpańskim miksie energetycznym ma być bardziej istotna. Zgodnie z krajowym planem na rzecz energii i klimatu, moc instalacji fotowoltaicznych ma osiągnąć poziom 39,2 GW.

Dodatkowym impulsem do zwiększenia potencjału fotowoltaiki w Hiszpanii jest dynamicznie rozwijający się rynek umów PPA w Europie oraz uruchomienie w kraju nowego systemu  aukcyjnego, który pozwoli na powstanie w ciągu czterech lat elektrowni słonecznych o mocy 10 GW.

W 2020 roku rząd Hiszpanii zatwierdził projekt ustawy o klimacie, w której wyznaczono ambitny cel osiągnięcia przez kraj zerowej emisji netto nie później niż w 2050 roku. W czerwcu ubiegłego roku Hiszpania zamknęła 7 z 15 funkcjonujących w kraju elektrowni węglowych o łącznej mocy 4630 MW.

Źródło: Red Eléctrica de España, PV-Tech.org/RenewEconomy.com.ua

Redakcja GLOBEnergia