IRENA ocenia w najnowszym raporcie podsumowującym 2016 rok, że w stosunku do 2015 roku, zatrudnienie w sektorze OZE wzrosło o 1,1%. Pod koniec 2016 roku w sektorze OZE pracowało 8,3 mln osób ( z wyłączeniem sektora dużych elektrowni wodnych).

Intensywny wzrost mocy zainstalowanych w sektorze odnawialnych źródeł energii doprowadził do tworzenia miejsc pracy. Swobodny wzrost zatrudnienia jest jednak nieco ograniczany głównie automatyzacją produkcji i zmianami w polityce. Automatyzacja procesu dotyczy głównie produkcji turbin wiatrowych i modułów fotowoltaicznych.  Rośnie równocześnie wydajność pracy. W takich krajach jak Brazylia, Japonia, Niemcy czy Francja odnotowano spadki zatrudnienia na głównych rynkach sektora OZE.

Lider wśród sektorów OZE – fotowoltaika

Tak, czy inaczej, od kilku lat największym rynkiem w branży OZE jest rynek fotowoltaiczny. W fotowoltaice pracuje już 3,096 mln osób. Ponad połowa z nich pracuje w Chinach. Wynika to z faktu, że Chiny są zarówno największym producentem modułów fotowoltaicznych, jak i posiadają najwięcej mocy zainstalowanych w tych systemach.

Zatrudnienie w tym sektorze, w stosunku do roku poprzedniego wzrosło o 12%. W Indiach zatrudnienie w fotowoltaice wzrosło do 121 000 miejsc pracy. To o 17% więcej niż w 2015 roku. Zatrudnienie w sektorze PV w Stanach Zjednoczonych wzrosło o 24% osiągają poziom 242 000 pracowników. W Bangladeszu jest około 140 000 miejsc pracy w energetyce słonecznej. W Japonii zatrudnienie w tej branży spadło o 20%. W Europie, liczba miejsc pracy w tym sektorze spadła o 22% w stosunku do 2015 roku. Teraz zatrudnienie jest na poziomie 111000 miejsc pracy. Wszystko przez malejącą liczbę powstających systemów, jak i problemy europejskich producentów działających w tej branży.

IRENA, OZE

Liczba pracowników sektorach OZE (Źródło: IRENA)

Drugim co do wielkości rynkiem jest rynek biopaliw płynnych, który zrzesza 1,724 mln pracowników.

Na trzecim miejscu są duże elektrownie wodne – w tym sektorze prace znalazło  ponad 1,5 mln osób. Na czwartym miejscu uplasowała się energetyka wiatrowa z 1 155 mln pracowników.

IRENA praca, oze

Zatrudnienie w sektorze OZE z podziałem na kraje (Źródło: IRENA)

Pod względem miejsc pracy w OZE w Europie, największym rynkiem są Niemcy, gdzie pracę znalazło 334 000 osób oraz Francja ze 162 000 pracowników. W pozostałych krajach europejskich w sektorze OZE pracuje jeszcze 667 000 osób. Chiny, ogólni zatrudniają w branży odnawialnych źródeł ponad 3,6 mln osób. Brazylia ma takich pracowników około 876 tysięcy,  Stany Zjednoczone około 777 tysięcy.

Kobiety czy mężczyźni?

Branża odnawialnych źródeł energii, to jak sugeruje IRENA, sektor w którym dobrze odnajdują się kobiety. W ciągu ostatnich lat przybyło w ten branży kobiet na stanowiskach kierowniczych. Jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez IRENA w 90 firmach z branży OZE, kobiety stanowią średnio 35% pracowników.

Opracowano na podstawie IRENA

 

Redakcja GLOBEnergia