12 marca 2015 r. w godz. 10:00 – 16:00 w sali konferencyjnej Pałacu Odrowążów w Kamieniu Śląskim (ul. Parkowa 1a, 47-325 Kamień Śląski) odbędzie się seminarium, którego celem jest poszerzenie wiedzy w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii zarówno w architekturze sakralnej zabytkowej, jak i niesakralnej.

 

PROGRAM:
  • Stan aktualny i możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim – Dariusz J. Sitko, Zastępca Dyrektora Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 
  • Innowacyjność technicznych instalacji OZE w obiektach sakralnych i niesakralnych i ekonomiczno-ekologiczna celowość ich zastosowaniaJózef Wystrach, Współwłaściciel firmy Promont 
  • Analiza kosztów i oszczędności wynikających z zastosowania OZE na przykładzie obiektów w Kamieniu Śląskim Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Przewodniczący Rady Nadzorczej Instytutu Naukowo-Badawczego Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim 
  • Systemy grzewcze oraz technologie solarne na przykładzie instalacji w Kamieniu Śląskim – studium przypadku – Wojciech Jach, Doradca Techniczny Projektanta, Viessmann 
  • Praktyczne aspekty energooszczędnej instalacji oświetleniowej w obiektach sakralnych Marek Lasek, Dyrektor ds. Handlowych, Martech Plus 
  • Efektywne systemy grzewczo-chłodzące na przykładzie mat kapilarnych – Grzegorz Żbik, Doradca Techniczno-Handlowy, Hennlich 
  • Możliwości finansowania odnawialnych źródeł energii w nowym okresie programowania 2014-2020 – Marcin Kula, Konsultant w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki 
WARSZTATY
Zastosowanie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Instytucie Naukowo-Badawczym Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim – Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser, Przewodniczący Rady Nadzorczej Instytutu Naukowo-Badawczego Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śląskim