OZE w Polsce to już 22 GW mocy zainstalowanej. Ile zapewniły energii w 2022 roku?

Agencja Rynku Energii (ARE) podała najnowsze dane o strukturze miksu energetycznego Polski na koniec listopada 2022 roku. Z danych wynika, że na koniec tego miesiąca moc zainstalowana w OZE przekroczyła poziom 22 GW. W okresie od stycznia do listopada OZE zapewniły ok. 20 proc. wyprodukowanej energii w Polsce.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych w Polsce przekroczyła w listopadzie 2022 roku poziom 60 GW - czytamy w podsumowaniu. Odnawialne źródła energii stanowią już 36 proc. tych zasobów (22 014,9 GW), pozostałe źródła wytwórcze to elektrownie cieplne konwencjonalne. W skali roku oznacza to przyrost mocy w OZE o ok. 35 proc. z poziomu 16 285,5 MW w 2021 roku. Obecnie największym źródłem OZE jest energia słoneczna (11 924 MW). Na drugim miejscu uplasowała się energia wiatru (7 864,8 MW), na trzecim elektrownie wodne (978 MW), na kolejnych elektrownie biomasowe (968,6 MW) i biogazowe (279,5 MW). 

Produkcja energii a OZE

W samym listopadzie w Polsce wyprodukowano 15 165,6 GWh energii elektrycznej, z czego 15 proc. zapewniły OZE (2 301,6 GWh). Najwięcej energii dostarczyły elektrownie wiatrowe (1 285,3 GWh), co jest charakterystyczne dla tej pory roku (duża wietrzność). Fotowoltaika, mimo że jest największym źródłem OZE, zapewniła jedynie 249,1 GWh energii. Z jej pełnego potencjału będziemy korzystać dopiero w okresie wiosenno-letnim. 

Ciekawie prezentuje się struktura miksu energetycznego w okresie od stycznia do listopada 2022 roku, która bez danych za grudzień daje już prawie kompletny obraz produkcji energii w ubiegłym roku. W opisywanym przez ARE okresie OZE zapewniły ok. 21 proc. energii elektrycznej. Szczegóły prezentuje poniższa grafika. 

Struktura produkcji energii elektrycznej (styczeń - listopad 2022 r.), Źródło: ARE

Prosumenci w Polsce

Na koniec listopada w Polsce funkcjonowało 1,17 mln prosumentów, co stanowi wzrost o 48 proc. w porównaniu do listopada 2021 roku. Tym samym łączna moc instalacji prosumenckich wzrosła o 58 proc. w skali roku. Mikroinstalacje OZE są zdominowane przez instalacje fotowoltaiczne, co nie wydaje się dużym zaskoczeniem, mając na uwadze boom inwestycyjny. Szczegóły przedstawia poniższa tabela. 

Podstawowe informacje o prosumentach energii odnawialnej stan na koniec listopada 2022 r., Źródło: ARE

Mikroinstalacje OZE zapewniły w listopadzie 174 334,5 MWh energii elektrycznej, co daje wzrost o 115 proc. w porównaniu do danych w analogicznym okresie 2021 roku. W okresie od stycznia do listopada wygenerowały 5 406 960,4 MWh energii, co stanowi wzrost o 105 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku.

Źródło: ARE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia