Dzięki finansowaniu od BOŚ Banku, na dachach szkół i terenach przyszkolnych będą mogły powstać instalacje fotowoltaiczne. Środki będą mogły być wykorzystane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego do bezpośredniego finansowania instalacji fotowoltaicznych, a preferencyjne kredyty będzie można wykorzystać do realizacji inwestycji przy współpracy z KAPE w formule ESCO.

ESCO w Polsce

Formuła ESCO, która polega na spłacie zadłużenia z oszczędności w zużyciu energii po zrealizowaniu inwestycji, skierowana głównie do budynków użyteczności publicznej, nie jest zbyt popularna w Polsce. Choć rynek inwestycji realizowanych w procedurze ESCO w Polsce sięga lat 90 ubiegłego wieku, a pierwsze firmy realizujące takie usługi jak i pierwsze inwestycje osiągnęły już kilka lat temu pełnoletność, inwestorzy wciąż obawiają się tego typu inwestycji. Sama idea jest słuszna i korzystna finansowo i ekologicznie dla zlecającego, ale mimo to przez ten czas, rynek inwestycji w formule ESCO się w Polsce nie rozwija.

Barierami w rozwoju tej formuły są między innymi: brak powszechnej znajomości funkcjonowania i struktury działań w formule ESCO, długoterminowe kontrakty, brak uregulowań dokładnych prawnych realizacji, przepisy dotyczące długu publicznego, a także duża konkurencyjność możliwych do uzyskania dotacji.

Właśnie dlatego współpraca BOŚ Banku z KAPE, to nie tylko krok w stronę OZE. To także popularyzacja spłaty zadłużenia z oszczędności czyli formuły ESCO, która choć słuszna w swych założeniach wciąż do końca nie może się przebić w Polsce.

Współpraca BOŚ z KAPE

Jak powiedział Bogusław Białowąs – prezes BOŚ, nawiązanie współpracy z KAPE to kolejna inicjatywa zmierzająca do podniesienia efektywności energetycznej i poprawy jakości życia Polaków poprzez dbałość o środowisko naturalne. Prezes BOŚ wierzy, że współpraca przyniesie znakomite efekty, nie tylko finansowe dla szkół, ale również ekologiczne i edukacyjne dla całych społeczności.

Zadaniem KAPE będzie przeprowadzanie analiz opłacalności omawianych przedsięwzięć, z uwzględnieniem rozliczeń inwestycji w formule ESCO. Krajowa Agencja Poszanowania Energii będzie również świadczyć usługi dotyczące monitorowania zużycia energii w szkołach i innych obiektach należących do JST.

Prezes KAPE S.A. Radosław Rasała cieszy się z nawiązania współpracy. Wieloletnie doświadczenie Agencji w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii będzie mogło być wykorzystane w najlepszy sposób do zmniejszenia kosztów za media i ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Moduły fotowoltaiczne na dachach szkół będą także pełniły funkcję edukacyjną, zaszczepiając świadomość ekologiczną u uczniów. Kompleksowa obsługa współpracy pomiędzy BOŚ, KAPE i JST być może zostanie zapewniona przez wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania „KAPE monitoring” do monitorowania zużycia energii w budynkach szkolnych.

Redakcja GLOBEnergia