W związku z tym, że do Ministerstwa Klimatu i do Pełnomocnika do spraw odnawialnych źródeł energii napływało bardzo dużo głosów o zagrożeniu przerwania łańcucha dostaw urządzeń do wytwarzania energii z OZE z Chin – fabryki świata, musiały zostać podjęte działania, które zmniejszyłyby obawę przedsiębiorców, że nie wypełnią podjętych zobowiązań. Do tej pory zmiany, które zostały wprowadzone w ustawie o OZE w ramach tarczy antykryzyskowej, pozwoliły na wydłużenie terminów związanych z oddaniem do użytku instalacji oraz sprzedaży tzw. pierwszej energii w ramach systemu aukcyjnego, feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP). Jakie będą kolejne zmiany dotyczące OZE?

Jakie zmiany w ustawie o OZE zostały wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej?

Inwestorzy którzy wygrali ostatnie dwie aukcje OZE, a szczególnie ci którzy wygrali aukcje w 2018 roku mogą obawiać się, że nie uda im się wypełnić terminów oddania do użytku instalacji a także terminu sprzedaży pierwszej energii z instalacji w wyniku zaburzenia łańcucha dostaw. W polskim prawie istnieją sankcje, jeżeli instalacja, która wygrała aukcję, czyli została niejako zakontraktowana wraz ze wsparciem ze strony państwa, nie dopełni wspomnianych terminów.

Zgodnie z obowiązującym już prawem, terminy zostały wydłużone o 12 miesięcy. Ta sama sytuacja dotyczy taryf gwarantowanych w ramach systemu feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP).

Te rozwiązania zdecydowanie wprowadziły bezpieczeństwo dla inwestorów związane z tym, że mamy nadzieję, że w tym roku ta epidemia się zakończy i będziemy mogli zrealizować te wszystkie inwestycje w takim terminie, który pozwoli na skorzystanie z benefitów wynikających z systemu aukcyjnego – mówił Ireneusz Zyska w audycji Radia Kraków


Tarcza antykryzysowa i zmiany zapisów w ustawie o OZE. Co się zmieniło od 1 kwietnia?

O szczegółach przeczytaj TUTAJ


Druga część zmian

W drugiej częścią tarczy antykryzysowej mają zostać wprowadzone przepisy przedłużające realizowanie umów o przyłączenie do sieci, których termin na dostarczenie po raz pierwszy energii elektrycznej przypada przed dniem 30 czerwca 2022 roku. Jest to istotne w zakresie obrotu energią i przyłączenia instalacji do sieci.

Zmiany w tak zwanych przepisach przejściowych, pozwolą na zorganizowanie aukcji odnawialnych źródeł energii w 2020 roku na takich samych zasadach, jak w 2019 roku, poprzez internetową platformę aukcyjną.

Konsultacje rozwiązań odbywają się we współpracy z Prezesem URE – Rafałem Gawinem. Opracowywane rozwiązania mają służyć stabilizacji rynku rozwiązań prawnych po to, by nie zachwiać rynkiem w zakresie nowych inwestycji, jak również dostaw energii z tych instalacji które w tej chwili pracują.

Kolejne zmiany – po świętach

Kolejne zmiany dotyczące OZE mają zostać omawiane po świętach Wielkanocnych.

Myślimy również nad kolejnym zestawem, który mam nadzieję, że zaraz po Świętach Wielkanocnych znajdzie się w trzecim zestawie tarczy antykryzysowej. – mówił Ireneusz Zyska w audycji Radia Kraków

Trzeci zestaw zmian ma dotyczyć zniesienia obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej dla instalacji OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, głównie instalacji fotowoltaicznych, ale nie tylko.

Instalacje do mocy zainstalowanej do 1 MW nie będą musiały uzyskiwać koncesji, będą musiały jedynie zostać wpisane do rejestru prowadzonego przez URE. – mówił Ireneusz Zyska w audycji Radia Kraków

Takie rozwiązanie pozwoliłoby na uproszczenie o kilka miesięcy całej procedury i ułatwienie całego procesu inwestycyjnego. Co więcej, to rozwiązanie spotyka się z ogromnym zainteresowaniem ze strony rynku.

/Opracowano na podstawie audycji Radia Kraków/

Redakcja GLOBEnergia