Jak Urząd Regulacji Energetyki podał na swoim oficjalnym twitterze, zgodę na wydłużenie terminów rozpoczęcia wytwarzania lub sprzedaży energii otrzymało 145 wytwórców.

Regulacje – przypomnienie

W związku z panującą pandemią część firm z branży OZE boryka się z brakami magazynowymi bądź problemami z dostępem do komponentów produkowanych w Chinach. Spowolnienie wywołane zamknięciem czy przestojami w zakładach produkujących urządzeń energetyki odnawialnej mogło powodować opóźnienia w realizacji instalacji oraz przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej. Inwestorzy którzy wygrali ostatnie dwie aukcje OZE, a szczególnie ci którzy wygrali aukcje w 2018 roku mogli obawiać się, że nie uda im się wypełnić terminów oddania do użytku instalacji, a także terminu sprzedaży pierwszej energii z instalacji w wyniku zaburzenia łańcucha dostaw.

Zgodnie z obowiązującym już prawem, terminy zostały wydłużone o 12 miesięcy. Ta sama sytuacja dotyczy taryf gwarantowanych w ramach systemu feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP).

“Tarcza antykryzysowa” wprowadziła możliwość składania wniosków do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wydłużających terminy dla dwóch kategorii wnioskodawców:

  • dla podmiotów składających deklarację o zamiarze sprzedaży sprzedaży niewykorzystanej energii elektryczne
  • dla podmiotów składających oferty aukcyjne

Dokonując rozpatrzenia wniosku o przedłużenie terminu ( art. 70ba – sprzedaż
niewykorzystanej energii / art. 79a ust – złożenie ofert aukcyjnych), Prezes URE uwzględniał na korzyść wytwórcy okoliczność, w której:

  • opóźnienie dotyczące dostaw urządzeń instalacji OZE, lub
  • opóźnienie dotyczące dostaw elementów niezbędnych do jej budowy, lub
  • opóźnienie realizacji instalacji oraz przyłączy do sieci elektroenergetycznej, przy realizacji
  • odbiorów lub rozruchu instalacji OZE lub
  • opóźnienie w uzyskiwaniu koncesji czy wpisu do rejestrów
  • jest spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia.

Urząd Regulacji Energetyki przychylił się do wydłużenia terminów dla 145 wytwórców.

Redakcja GLOBEnergia