Polska, Austria, Estonia, Grecja, Łotwa, Luksemburg, Hiszpania oraz Litwa – inicjator listu, to kraje, które wspólnie podpisały się pod listem do Komisji Europejskiej, w którym znalazły się postulaty dotyczące opracowania nowej strategii przemysłowej dla Europy i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w nowej rzeczywistości.

Wśród postulatów zawartych w liście, dotyczących opracowania ambitnego planu naprawczego, stymulującego wzrost gospodarczy i zatrudnienia w UE znalazły się:

  • ulokowanie produkcji OZE w Europie;
  • uznanie technologii do produkcji OZE i przechowywania energii za strategiczne elementy łańcucha dostaw;
  • zainwestowanie – w ciągu najbliższych 30 lat – ponad 2 bilionów euro w samą tylko energię wiatrową i słoneczną

List podpisany przez przedstawicieli 8 państw został skierowany do unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona i komisarz ds. energii Kadri Simson. W imieniu Polaków podpisali go wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz minister klimatu Michał Kurtyka.

Jak podkreśliła Jadwiga Emilewicz, tworzenie i utrzymanie odpowiedniego łańcucha produkcyjnego i łańcucha dostaw w zakresie energii odnawialnej, wesprze europejskie dążenia do technologicznej suwerenności w strategicznych sektorach, a technologia wiatrowa, słoneczna oraz magazynowania energii powinny zostać uznane za strategiczne łańcuchy wartości.

OZE a suwerenność technologiczna

Według sygnatariuszy listu, zdolność do produkcji technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii może przesądzić o suwerenności technologicznej UE w rzeczywistości po pandemii COVID-19. W tym celu, ważne jest umocnienie roli lokalnych wytwórców w łańcuchu dostaw energii z OZE, do czego może się przyczynić uruchomienie mechanizmu IPCEI (Ważne Projekty Wspólnego Interesu Europejskiego) dot. energetyki odnawialnej.

Wsparcie dla OZE

W podpisanym liście, sygnatariusze wskazali na potrzebę dostosowania ram prawnych dotyczących pomocy państwa w celu zachęcenia do udzielania wsparcia publicznego w tych strategicznych łańcuchach wartości.

Ważny dla sygnatariuszy okazał się również temat dotacji dla sektora energii odnawialnej, w tym dostęp do instrumentów finansowych UE, takich jak: InvestEU, CEF, zielone obligacje, fundusze na rzecz innowacji i modernizacji, nowo tworzony Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – w szczególności dla MŚP, a także kwestia dostępu do przyszłych instrumentów odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19.

Komisja Europejska została wezwana do szybkiego podjęcia konkretnych działań.

Źródło: gov.pl

Redakcja GLOBEnergia