OZE zasili terminal paliwowy! Nowa inwestycja ORLENU zakończona

Farma fotowoltaiczna o mocy 3,1 MW zapewni około 65% zapotrzebowania terminala paliwowego na energię elektryczną. Inwestycja zlokalizowana Ostrowie Wielkopolskim to kolejna próba grupy ORLEN mająca na celu zmniejszenie emisyjności z działalności około paliwowej.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • ORLEN uruchamia kolejną farmę fotowoltaiczną wspierającą system energetyczny terminala paliwowego. 
  • Farma o mocy 3,1 MW wyprodukuje ponad połowę zapotrzebowania na energię elektryczną obiektu.
  • Równocześnie Grupa rozwija inne projekty OZE. Jednym z nich jest innowacyjny system produkcji ciepła i chłodu z systemu mikroinstalacji na stacjach paliw.

Wsparcie dla terminalu

To już kolejna wielkoskalowa inwestycja w fotowoltaikę zrealizowana przez grupę ORLEN. Elektrownia wyprodukuje około 65% prądu dla zapotrzebowania Ostrowskiego terminalu paliwowego. Tym samym uda się uniknąć emisji średnio 1,7 tys. ton dwutlenku węgla w skali roku.     

Grupa ORLEN oprócz inwestycji w elektrownie zasilające system elektroenergetyczny rozwija również inwestycje pod kątem obniżenia szkodliwości środowiskowej swojej działalności. W tym przypadku 3,1 MW z fotowoltaiki zasili potrzeby obsługi terminalu paliwowego. 

Farma fotowoltaiczna w Ostrów Wielkopolski
Źródło: ORLEN

Farma fotowoltaiczna w Ostrowie Wielkopolskim jest już trzecią tego typu inwestycją wsparcia energetycznego dla terminala paliwowego należącego do Grupy. Wcześniejsze projekty powstały w Żurawicy i Sokółce. Moce zainstalowane w tych lokalizacjach osiągnęły kolejno 1,6 MW i 1,25 MW. 

Własne źródło energii zwiększa niezależność ważnego strategicznie obiektu, jakim jest terminal paliwowy. Oprócz tego pozwala na zmniejszenie emisyjności związanej z jego zapotrzebowaniem energetycznym. Dlatego implementacja zielonych źródeł energii jako infrastruktury towarzyszącej dla podobnych przedsięwzięć powoli staje się standardem.

To nie koniec

ORLEN zapowiedział już kolejne inwestycje w OZE. W najbliższych tygodniach na terenie płockiej rafinerii rozpocznie się budowa farmy słonecznej o mocy do 2 MW. Dołączy ona do już działającej instalacji o mocy 4,8 MW, wytwarzającej energię na potrzeby własne zakładu – grupa poinformowała w środę 15-go maja.

Rafinerie i terminale to nie wszystkie obiekty zaopatrywane w OZE. 

Na stacjach paliw Grupy znajduje się już 53 mikroinstalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,45 MW, co przekłada się na około 1500 MWh czystej energii produkowanej w skali roku. Oprócz tego na wybranych stacjach paliw prowadzony jest pilotaż innowacyjnego systemu. W ramach którego instalacja fotowoltaiki wykorzystywana jest do równoczesnej produkcji ciepła i chłodu oraz magazynowania energii. System jest w stanie zapewnić niemal całe zapotrzebowanie energetyczne obiektów. 

Źródło: ORLEN

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia