Ożywienie sprzedaży na rynku kolektorów słonecznych – o przyczynach i szansach

Zdjęcie autora: SPiUG

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych
Kolektor próżniowo rurowy

W całym roku,podobnie jak w IV kwartale 2018 roku, wzrost sprzedaży kolektorów słonecznych był dwuipółkrotny, w odniesieniu do całego 2017 roku. Sprzedawane są w ogromnej części kolektory płaskie, ale w grupie kolektorów próżniowych także. W IV kwartale odnotowano trzykrotne wzrosty i dwukrotne w skali całego 2018 roku, w odniesieniu do niskiej wartości bazowej.

Ciepła woda i ogrzewanie z kolektorów

Tak duże wzrosty są wynikiem realizacji inwestycji opartych o przetargi ogłoszone w 2017 roku i rozstrzygane od początku 2018 roku. Programy i przetargi na instalacje kolektorów słonecznych odbywają się często w gminach lub ich sąsiedztwie, które już miały jakieś doświadczenia z tego typu instalacjami. Są także efektem dobrej opinii użytkowników instalacji pozyskujących ciepło z energii słonecznej.

Coraz więcej jest też instalacji, gdzie ciepło pochodzące z kolektorów słonecznych służy także do celów grzewczych, obok tradycyjnego już przygotowywania ciepłej wody użytkowej. W dalszym ciągu jednak brakuje kompleksowej strategii wsparcia rozwoju tego segmentu rynku.

Struktura rynku oparta w ogromnej większości na zamówieniach obiektowych powoduje ostrą walkę konkurencyjną, przy ograniczonej liczbie takich przetargów, powoduje agresywne działania dostawców. Struktura rynku oparta wyłącznie na przetargach nie gwarantuje stabilizacji tego segmentu instalacji grzewczych, pomimo osiągniętych dobrych wyników.

Brak stabilnego zaplecza w postaci systemu sprzedaży detalicznej

Po zapaści w handlu detalicznym, widać pewne oznaki ożywienia także w tym segmencie dystrybucji. Sprzedaż odbywa się w przeważającej części do inwestycji gminnych (projektów parasolowych). Można założyć, że proporcje sprzedaży pod względem dróg dystrybucji to 80% inwestycje gminne i 20% tradycyjne kanały dystrybucji.

Jednakże w dalszym ciągu brakuje stabilnego zaplecza rynkowego w postaci systemu sprzedaży detalicznej, za pośrednictwem hurtowni instalacyjno-grzewczych, skierowanej do odbiorcy indywidualnego.

Szansą na odbudowę i dalszy rozwój tego segmentu rynku są wzrosty na rynku instalacyjno - grzewczym, głównie generowane przez kampanie antysmogowe, do czego instalacje kolektorów słonecznych się doskonale nadają.

Ponieważ wielu przypadkowych importerów kolektorów z dalekiego wschodu zrezygnowało ze sprzedaży tych produktów , robi się znowu miejsce dla profesjonalistów. Istnieje więc szansa na uzdrowienie tego rynku. W ostatnim czasie daje się zaobserwować wzrost zainteresowania zastosowaniem OZE w ciepłownictwie sieciowym w połączeniu z zastosowaniem magazynów ciepła.

Zobacz również