Idąc tym tropem myślenia, można uznać, że poziom zadowolenia w Ministerstwie przedwczoraj zmalał jeszcze bardziej, ponieważ 20 lutego 2017 r. padł kolejny rekord – sumaryczna generacja ze źródeł wiatrowych wyniosła 5129 MWh, a moc generowana przez elektrownie wiatrowe przekroczyła poziom 5 GW.

Udział wiatru w zapotrzebowaniu na energię elektryczną

Udział energii generowanej przez elektrownie wiatrowej w całkowitym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w poszczególnych państwach, źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej/Twitter

Jak podało Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, 20 lutego 2017 r. udział energetyki wiatrowej w całkowitym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w Polsce wyniósł 19,9%, co oznacza, że tylko energetyka wiatrowa pokryła 1/5 polskiego zapotrzebowania na prąd! We wtorek, 21 lutego 2017 r., udział ten wyniósł 22,7%.

Z danych wynika, że w poniedziałek, energia wygenerowana przez elektrownie wiatrowe w Polsce mogłaby pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną aż 12 mln przeciętnych europejskich gospodarstw domowych lub 87% średniego przemysłowego zapotrzebowania (wg danych Eurostat).

W chwili, kiedy powstaje ten materiał, moc generowana przez elektrownie wiatrowe wynosi 4,78 GW, co jest równoznaczne prawie 84% mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej w Polsce, która wynosi ok. 5,8 GW. 21% zapotrzebowania na energię elektryczną pokrywana jest w tej chwili z pracy turbin wiatrowych.

Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w sprawie systemu z dużym udziałem farm wiatrowych publikowaliśmy na portalu GLOBEnergia na początku stycznia:

http://globenergia.pl/system-z-duzym-udzialem-farm-wiatrowych-nie-potrzebuje-nadzwyczajnych-rezerw-mocy/
Opracowano na podstawie: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej/Twitter, Michał Kaczerowski/Twitter

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia