Rekord generacji w źródłach OZE

Słoneczny i wietrzny piątek (9 kwietnia br.) zaowocował wzmożoną generacją w fotowoltaice oraz elektrowniach wiatrowych. Według informacji podanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, o godzinie 12.45 instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe pracowały z mocą 7860,3 MW energii elektrycznej. Jest to kolejny, historyczny rekord generacji energii elektrycznej w Polsce w źródłach OZE. Poprzedni rekord generacji z OZE miał miejsce 21 marca 2021 r. o godz. 13.30 i wyniósł 6572,1 MW.

 

Produkcja w źródłach wiatrowych i słonecznych 9 kwietnia przedstawiała się następująco:

Źródło: PSE

Rekord produkcji w fotowoltaiczny

PSE poinformowały także o kolejnym, pobitym rekordzie produkcji energii w fotowoltaice. 9 kwietnia br. o godzinie 12.45 instalacje pracowały z mocą nawet 2779,3 MW.

Energetyka słoneczna w Polsce nabiera mocy. Według danych Agencji Rynku Energii, na koniec lutego 2021 r. w polskim segmencie energetyki słonecznej zainstalowano łącznie 4 242,7 MW. Fotowoltaika jest drugim, największym źródłem OZE w Polsce, zaraz po energetyce wiatrowej (6 451,5 MW). Wszystkie źródła OZE w Polsce sięgają już 12 825,4 MW mocy zainstalowanej.

Polski rynek fotowoltaiki jest zdominowany przez mikroinstalacje fotowoltaiczne, cieszące się dużą popularnością wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Na koniec lutego w Polsce było już 484 223 prosumentów produkujących energię elektryczną w instalacjach fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana sięgnęła 3 049,7 MW.

PEP 2040 oraz programy rządowe

Według przyjętej w lutym br. Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. energetyka prosumencka ma odegrać znaczącą rolę w walce z lokalnymi zanieczyszczeniami powietrza oraz w budowaniu zeroemisyjnego sektora energetycznego. Strategia rządowa przewiduje wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice do poziomu 5-7 GW do 2030 r. oraz 10-16 GW do 2040 r. Już dziś mówi się o potrzebie aktualizacji dokumentu, gdyż przewiduje się w 2021 r. wzrost mocy w PV w Polsce na poziomie nawet 2,1 GW.

Boom na mikroinstalacje fotowoltaiczne napędzają programy rządowe, oferujące dofinansowanie do własnego źródła energii. Polacy decydują się na fotowoltaikę ze względu także na drożejącą energię elektryczną w naszym kraju. 17 marca br. NFOŚiGW ostatecznie potwierdził doniesienia naszej redakcji, że nabór w trzeciej edycji programu Mój Prąd rozpocznie się 1 lipca 2021 r.

Redakcja GLOBEnergia