Według danych PSE w poniedziałek 22 lutego br. średnia produkcja energii elektrycznej w godzinach między godziną 11.00 a 12.00 wyniosła 1935,7 MWh.

 

Polski operator poinformował także, że według wstępnych danych chwilowa generacja o godz. 11.45 wyniosła 1952 MWh.

Rośnie znaczenie OZE w systemie

Miks energetyczny Polski ulega stopniowemu przeobrażeniu w kierunku niskoemisyjnym. Na koniec 2020 r. łączna moc zainstalowana wszystkich elektrowni w Polsce przekroczyła 50 GW. Prawie 12 GW to źródła OZE, gdzie najwięcej energii produkują elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. W przypadku energetyki słonecznej moc zainstalowana sięga już 4 GW. W większości są to mikroinstalacje fotowoltaiczne, popularne wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Rozwój mikrogeneracji słonecznej został upowszechniony na skutek programów rządowych, w ramach których prosumenci mogą skorzystać z dofinansowania do “odnawialnej” inwestycji.

Pomimo zwiększenia łącznej mocy zainstalowanej w KSE, w Polsce padają rekordy zapotrzebowania na energię elektryczną, w szczególności w mroźne dni, które znaczenie przeciążają system energetyczny. Ostatni rekord odnotowano w piątek 12 lutego 2021 r. o godz. 10:45 – 27 617 MW. Poprzednie najwyższe zapotrzebowanie na moc odnotowano 18 stycznia 2021 roku. Wyniosło ono wówczas 27 380 MW.

Polski system ratował się się importem energii zza granicy, ale jednak należy zauważyć, że jego wolumen był zdecydowanie mniejszy od generacji w polskich instalacjach OZE. W momencie rekordu zapotrzebowania planowane saldo wymiany transgranicznej wyniosło ok. 900 MW w  kierunku importu do Polski. Produkcja krajowych źródeł PV osiągnęła ok. 1000 MW, z porównywalną mocą pracowały elektrownie wiatrowe.

Szczyt rozwoju fotowoltaiki dopiero przed nami

Rekordy generacji w energetyce słonecznej w Polsce padają przy mocy zainstalowanej opartej głównie o mikroinstalacje słoneczne. Eksperci prognozują, że w tym roku oraz w kolejnych kolejnych będzie odnotowywany znaczy przyrost mocy w farmach fotowoltaicznych, w szczególności zwycięskich projektów w aukcjach OZE organizowanych od 2018 r.

Eksperci zauważają, że w celu osiągnięcia unijnych założeń w zakresie udziału produkcji energii elektrycznej w OZE w ogólnej generacji, należy postawić na rozwój m.in. dużych farm fotowoltaicznych. W Polsce pojawiają się jednak bariery inwestycyjne, które nierzadko utrudniają realizację budowy dużych farm słonecznych. W niedawnym komenatrzu dla GLOBEnergia.pl radca prawny oraz partner w CCLAW Witold Chmarzyński wskazał, że największą z nich jest kwestia przyłączania farm fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej. Problemem również są coraz częstsze odmowy przyłączenia do sieci, wydawane niezgodnie z art 7 Prawa energetycznego. Ekspert CCLaw dodaje, że widać to w liczbie skarg kierowanych do Prezesa URE, które kancelaria kieruje w imieniu klientów w sprawie odmowy przyłączenia danej instalacji do sieci. Zauważa, że zdecydowaną większość z tych skarg Prezes URE uznaje za słuszne.

Europejska fotowoltaika rośnie w siłę

Pomimo kryzysu gospodarczego w UE łączna moc zainstalowana w energetyce słonecznej zwiększyła się o 11 proc., czyli 18,7 GW. Jest to największy wzrost w energetyce słonecznej od 2011 r. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Europie wyniosła 137,2 GW.

Źródło: PSE

 

 

 

Redakcja GLOBEnergia