Padł rekord w programie Czyste Powietrze – w ciągu tygodnia złożono 5 tys. wniosków

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

smog

Na przestrzeni ostatnich miesięcy przedstawiciele resortu klimatu i środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informowali o intensywnych pracach na rzecz przyspieszenia realizacji programu Czyste Powietrze. Ma to związek z pojawiającą się krytyką, że program nie jest realizowany w sposób efektywny, a w ciągu tygodnia wpływa stosunkowo mała liczba wniosków. Zaistniała pilna potrzeba usprawnienia realizacji projektu, gdyż obecnie kluczowa jest walka ze smogiem. Eksperci wskazywali, że problem leżał w komunikacji oraz w braku świadomości wielu mieszkańców gmin, że mogą otrzymać dotacje na termomodernizację i wymianę kopciucha. Na dzień 9 października 2021 roku podpisano łącznie 1966 porozumień z gminami.

Budżet Czystego Powietrza zakłada do zagospodarowania ponad 100 mld zł. Program ruszył w 2018 roku i będzie kontynuowany do 2029 roku. W ciągu trzech lat złożono blisko 340 tys. wniosków na łączną kwotę dofinansowania 5,7 mld zł (według stanu na 15 października 2021 roku).

Minister Kurtyka poinformował, że w ubiegłym tygodniu tj. 9-15 października 2021 roku w programie wpłynęło 5060 wniosków na kwotę 77 217 949 zł dofinansowania.

Dodał, że jest to rezultat potężnych reform, które przeprowadzono w celu zwiększenia efektywności realizacji programu. Do połowy października podpisano w sumie 259 440 umów na łączną kwotę dofinansowania 4 320 810 339 zł. Wypłacono w sumie 2 011 782 736 zł środków.

W 2022 roku ruszają kolejne komponenty

Program Czyste Powietrze to największa dotychczas inicjatywa, wspierająca walkę z niską emisją. Problem smogu dotyka wiele miast i mniejszych miejscowości, a jego źródłem są nieefektywne, często przestarzałe kotły na węgiel i drzewo.

W 2022 roku zostanie uruchomiony ogólnopolski program wsparcia wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych jako kolejny komponent programu Czyste Powietrze. Uruchomienie programu odbędzie się na podstawie wniosków wyciągniętych z prowadzonych pilotaży w województwie zachodniopomorskim, w Pszczynie na Śląsku i od 11 października br. również na Dolnym Śląsku.

W 2022 roku ruszy także specjalny komponent w ramach programu Czyste Powietrze, który będzie dedykowany dla osób najuboższych. Gospodarstwa domowe, które balansują na granicy ubóstwa energetycznego, będą mogły starać się o dotacje na termomodernizację budynków, które pokryją do 90 procent kosztów przedsięwzięcia. Będzie to propozycja głębszej reformy w związku z rosnącymi cenami energii oraz planowanym wsparciem odbiorców wrażliwych.

Patrycja Rapacka | Źródło: Twitter, Polskie Radio, własne

Zobacz również