Panele fotowoltaiczne to nie tylko produkcja energii elektrycznej!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

b18783397pan

Pozwalają one także… obniżyć temperaturę! W warunkach polskiego klimatu docenić to mogą głównie użytkownicy i zarządcy hal i magazynów (choć mierzalne jest to również w instalacjach przydomowych), jednak kraje cieplejszego klimatu już teraz chcą produkować prąd obniżając temperaturę - i koszty z nią związane.

Obniżenie temperatury jest wynikiem dwóch czynników - z jednej strony zainstalowane panele fotowoltaiczne dają cień - co jest dość oczywiste, z drugiej - przetwarzają część padającego światła na energię elektryczną - gdyby panel był tylko ciemnym daszkiem, zostałoby ono niemal w całości przekształcone w ciepło. Panel fotowoltaiczny grzeje się w czasie swojej pracy, jednak osiągana przez niego temperatura jest niższa niż hipotetycznego zadaszenia.
Ogólnie zjawisko jest analogiczne do słonecznego, gorącego dnia, który spędzamy w wysokopiennym lesie - jest w nim chłodniej niż dookoła - liście dają cień, równocześnie wykorzystując część światła w procesie fotosyntezy. Zarówno liście (choć zwykle tego nie zauważamy), jak i panele fotowoltaiczne grzeją się, gdy pada na nie światło słoneczne - jednak już delikatny podmuch wiatru sprawia, że temperatura ulega rozproszeniu, nie docierając niżej.

Biorąc to pod uwagę, lokalne władze w Indiach prowadzą prace pilotażowe, w ramach których elektrownie fotowoltaiczne instalowane są nad kanałami nawadniającymi na specjalnych konstrukcjach zapewniających prawidłową wentylację, gdzie wytwarzają energię elektryczną, rzucając cień na powierzchnię wody i obniżając straty w czasie transportu życiodajnego płynu.
Potencjał energetyczny kanałów jest ogromny - sam tylko Sharda Canal z odnogami ma długość około 15 000 km, tego typu sieci jest w Indiach jest co najmniej 10, choć nie wszystkie osiągają tak monstrualne wielkości (najmniejsze mają długość ok. 150 km, średnio około 3-5 tys. km).
Takie zastosowanie fotowoltaiki na szerszą skalę pozwoliłoby na lepsze zaspokojenie nie tylko potrzeb energetycznych drugiego najludniejszego kraju świata, ale także właściwiej zaspokoić zapotrzebowanie rolnictwa na wodę.

W Polsce wiele jest hal, wykonanych z nieizolowanych blach, które dobrze przewodzą ciepło, a słabo odbijają promieniowanie słoneczne - w okresie letnim rozgrzewają się one do niebotycznych temperatur, wywołując dyskomfort osób przebywających wewnątrz, narażając zwierzęta lub towary na niewłaściwe warunki otoczenia. Często w walce z wysoką temperaturą sięga się po klimatyzację, jednak to rozwiązanie przynosi wysokie koszty związane z zakupem energii elektrycznej. Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na dachu lub fasadzie tego typu budynku pozwoliłoby na obniżenie kosztów lub nawet zaprzestanie użytkowania systemów chłodzenia, przynosząc comiesięczne zyski. To inwestycja, którą każdy zarządca dbający o optymalny rachunek ekonomiczny powinien wziąć pod uwagę.
Opracowanie: Bartłomiej Ciapała KN OZE "Grzała"
Źródła:
www.yourarticlelibrary.com
www.solarlove.org