Panele słoneczne w szklarniach

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Hiszpańskie  konsorcjum  ULMA  Agrícola  i centrum badań Tecnalia opracowali nowy  rodzaj paneli fotowoltaicznych dla szklarni,  które mogą generować energię elektryczną  bez  negatywnego  wpływu  na  uprawiane  wewnątrz  rośliny,  zapewniając  dodatkowo  chłodzenie  w  lecie. 

W  dodatku  nadwyżki  promieniowania  słonecznego  mogą  być  kierowane do generacji energii elektrycznej  w okresie letnim. System jest przeznaczony do wykorzystania rocznej oscylacji – zmian w wysokości drogi Słońca na niebie w ciągu  roku. Fotowoltaika  wykorzystująca  soczewki  optyczne  zamiast  mechanizmu  śledzenia  Słońca (ang. solar-tracking), generuje 15% energii elektrycznej więcej za pośrednictwem standardowego systemu fotowoltaicznego.

UMLA  Agrícola  prognozuje,  że zakończy się ona podobnymi wynikami.  Pierwsza faza badań wykazała pozytywne  wyniki w zakresie jakości upraw i plonów. Testy  odbywają  się  w  szklarni  o  po wierzchni 400 m2 . W ramach tych badań  monitorowano  temperaturę,  wilgotność  i  całkowite  promieniowanie  we  wnętrzu  budynku, a także promieniowanie czynne  fotosyntetycznie  (ang.  photosynthetically  active radiation PAR), które określa zakres  światła  wychwytywany  przez  chlorofi l  roślin do procesu fotosyntezy.

To pasmo,  o długości fali od 400 do 700 nm, należy  w całości do pasma zdefiniowanego jako  lekkie  (380  do  740  nm),  na  które  wrażliwe  jest  ludzkie  oko. Choć  nie  wiadomo  dokładnie, jak działa system optyczny na  dachu szklarni, wydaje się, że wykorzystuje  on  zaskakująco  trywialną  technologię  operującą  na  bardzo  prostej  zasadzie  geometrycznej.  Sądząc  po  zdjęciach,  paski  fotowoltaiczne  biegną  przez  dach  szklarni,  z  szerszymi  lukami  pomiędzy  szybami.  Podczas  zimy,  gdy  słońce  znajduje  się  na  niższych  wysokościach,  soczewki  przechwytują  promieniowanie  słoneczne  i  przekierowują  je  do  paneli fotowoltaicznych  oraz  częściowo  przez  szybę.  Latem  promienie  słoneczne  bezpośrednio padają na panele fotowoltaiczne.

Choć nie jest to jednoznaczne, wydaje  się  oczywiste,  że  korzystne  chłodzenie  w  okresie  letnim,  o  którym  jest  mowa  w  projekcie,  występuje  ze  względu  na  bezpośrednie zmniejszenie penetracji słonecznej (większość promieni słonecznych  pada bezpośrednio na panele).

Łukasz Sojczyński
Źródło: www.gizmag.com