Według najnowszej analizy WindEurope (Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej) do 2030 roku na Morzu Bałtyckim może zostać zainstalowane nawet 9 GW mocy w morskich farmach wiatrowych. 28 września 2017 r. Deklarację Morza Bałtyckiego podpisali reprezentanci 8 stowarzyszeń energetyki wiatrowej z Estonii, Danii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji.

Morze Bałtyckie jest obiecującym rynkiem dla morskiej energii wiatrowej w Europie ze względu na bardzo dobre warunki naturalne między innymi wiatr, głębokość i prądy. Offshore wesprze unijne cele dotyczące dekarbonizacji oraz bezpieczeństwa dostaw energii na kontynencie. Aby jednak rozwój farm wiatrowych na Bałtyku był możliwy, konieczne są trwałe i wyraźne ramy prawne wzmacniające współprace rządów państw bałtyckich.

Pierwszym krokiem na drodze osiągnięcia celów podpisanej Deklaracji są krajowe plany działania, które będą regulować długofalowy rozwój morskiej energetyki wiatrowej w regionie.
Potencjał współpracy w regionie Morza Bałtyckiego, uwarunkowania i perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej będą tematem odbywającego się 8 i 9 listopada w Warszawie najważniejszego wydarzenia branży offshore w Regionie Morza Bałtyckiego. Dodatkowo uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach B2B służących tworzeniu łańcucha dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.

Źródło: PSEW

Sesję plenarną Konferencji Offshore 2017 poświęconą potencjałowi współpracy na Morzu Bałtyckim otworzy Klaus-Dieter Borchardt, Dyrektor Generalny ds. Energetyki Komisji Europejskiej, który od 2013 roku odpowiada za wewnętrzny rynek energii w ramach Unii Europejskiej. Udział w dyskusji weźmie również dr Paweł Ryglewicz, Radca Ministra, Departament Ekonomiczny UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, który przybliży uczestnikom prace grupy BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) ds. energii odnawialnej. Janusz Gajowiecki, Prezes PSEW, jako reprezentant BaSOF przedstawi Baltic Sea Declaration – porozumienie 8 europejskich stowarzyszeń energetyki wiatrowej na rzecz rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Moderatorem dyskusji będzie Krzysztof Bolesta z centrum analitycznego Polityka Insight, które jest Partnerem Konferencji Offshore.

Szczegółowy program Konferencji znajduje się na stronie www.konferencja-offshore.pl

Redakcja GLOBEnergia