Litewski państwowy dostawca energii elektrycznej i gazu przedstawił plan zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Natomiast długoterminowym celem estońskiego dystrybutora jest zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych do 40%.

Litwa – plan na OZE

Litewski państwowy dostawca energii elektrycznej i gazu Lietuvos Energija przedstawił swoją strategię Lietuvos Energija LE 2030 – plan zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych i rozwoju w sąsiednich krajach.

Zgodnie z nową strategią, zakład energetyczny będzie inwestował w projekty dotyczące energii odnawialnej na Litwie i za granicą, poprawi i zmodernizuje swoje aktywa energetyczne oraz przyczyni się do synchronizacji państw bałtyckich z Europejską Siecią Kontynentalną (CEN) do 2025 r. Plan obejmuje również rozwój zaawansowanych technologii magazynowania energii w istniejących elektrowniach. Pozyskiwane będą też nowe, strategiczne moce wytwórcze na Litwie i za granicą.

Lietuvos Energija dała jasno do zrozumienia, że zainwestuje w elektrownie wiatrowe na lądzie, wielkoskalową energię słoneczną i biopaliwa.
Oczekuje się, że do 2020 r. jej zasoby energii odnawialnej osiągną 400 MW – mówi przedstawiciel firmy.

Oczekuje się, że cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup elektrowni operacyjnych i rozwój nowych projektów, głównie w krajach bałtyckich i Polsce.

Do 2025 r. firma ma nadzieję, że jej zielone portfolio energetyczne wzrośnie do 1 GW. Jednocześnie będzie prowadzony ujednolicony rozwój i zarządzanie elektrownią wiatrową i słoneczną we wszystkich regionach. Planowane jest dodanie kolejnych 2 GW w 2026-2030 po tym, jak LE opracuje globalnie konkurencyjny model biznesowy.

Litewska transformacja energetyczna

Transformacja Lietuvos Energija, którego majątek energetyczny opiera się obecnie głównie na tradycyjnych źródłach energii, jest naturalną konsekwencją krajowej strategii niezależności energetycznej. Została ona zapoczątkowana przez rząd Litwy pod koniec ubiegłego roku. Strategia, przewiduje również cele i wytyczne do 2030 r. Została ona opracowana w celu ograniczenia importu energii, od którego kraj nadal jest mocno uzależniony, oraz zwiększenia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Litewskie regulacje prawne zapewniają wsparcie dla PV na budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Oczekuje się, że plan ulepszony przez rząd w 2017 r. sprawi, że zostanie podłączone około 200 MW mocy fotowoltaicznej Na koniec 2016 r. skumulowana moc zainstalowana PV na Litwie wynosiła około 76 MW. Jednak większość – około 68 MW – została zainstalowana w latach 2011-2013, kiedy to przyznano operatorom PV hojne dofinansowania.

Estonia – ważne transakcje

Estońska państwowa firma energetyczna Eesti Energia zawarła umowę nabycia 100% udziałów w spółce Nelja Energia zajmującej się energią odnawialną. Transakcja ma kosztować 289 milionów euro. Sprawia to, że przy zadłużeniu Nelja Energia w wysokości 204 milionów euro (stan na koniec 2017 r.), cała transakcja warta jest prawie pół miliarda euro. Ostateczne warunki umowy oraz ostateczna cena pozostają jeszcze do uzgodnienia.

Akcje Nelja zostaną przekazane spółce zależnej Eesti Energia Enefit Green, która prowadzi znaczną część operacji Eesti Energia. To operacje dotyczące energii wiatrowej (obsługuje cztery farmy wiatrowe), elektrowni wodnych i słonecznych, trzech elektrociepłowni w Estonii i na Łotwie oraz operuje energią wytwarzaną z odpadów komunalnych.

Prezes Nelja Energia Martin Kruus podkreśla, że sprzedaż Nelja nie zakłóci codziennego funkcjonowania spółki. Twierdzi też, że ostateczny termin wykupu akcji spółki zależy od różnych czynników, w tym od procedur organu ds. Konkurencji i jest niemożliwy do określenia.

Długoterminowym strategicznym celem Eesti Energia jest zwiększenie udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych w portfelu produkcyjnym do 40%.

Wraz z przejęciem Nelja Energia, Enefit Green zostanie najszybciej rozwijającym się producentem energii odnawialnej w regionie Morza Bałtyckiego – dodaje dyrektor zarządzający Aavo Kärmas.
Dzięki przejęciu Nelja Energia, zwiększona produkcja pomogłaby jej rozszerzyć się i rozwinąć na rynku energii odnawialnej w sąsiednich krajach, w których spółka macierzysta Eesti Energia już jest obecna, czyli w trzech krajach bałtyckich, w tym także w Polsce.

Redakcja GLOBEnergia