Umowa dofinansowania w ramach RPO WZ 2014-2020 została podpisana 5 grudnia 2016 r.  W ramach inwestycji powstanie instalacja generująca energię elektryczną z energii słonecznej o mocy ok. 38 kW.

RPO WZ instalacja fotowoltaiczna dla parafiiPodpisanie umowy dofinansowania instalacji PV dla Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Szczecinie, źródło: WFOŚiGW w Szczecinie

Przeprowadzony przez WFOŚiGW w Szczecinie konkurs w ramach działania 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł – spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów, którzy złożyli aż 175 wniosków. Dofinansowaniem o łącznej wysokości ponad 95 mln złotych, zostanie objętych 48 inwestycji, z których większość to instalacje fotowoltaiczne.

WFOŚiGW w Szczecinie na przełomie roku ogłosi drugi konkurs dla tego działania – wnioski o dofinansowanie instalacji OZE będzie można składać od 31 stycznia do końca lutego 2017 r.


GLOBEnergia również wspiera inwestorów sakralnych wiedzą, którą dzielimy się, uczestnicząc w targach sakralnych i edukując we współpracy z firmami z szeroko rozumianej branży grzewczej i technologii energooszczędnych, które uczestniczą w organizowanych przez nas Pasażach Energetycznych, gdzie prezentują swoją ofertę i urządzenia, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w budownictwie sakralnym.

Opracowanie na podstawie: WFOŚiGW w Szczecinie

Zdjęcie główne: Kościół Miłosierdzia Bożego – elewacja zachodnia, źródło: Kapitel/Wikipedia