Miliony na OZE dla polskich parafii

Do unijnego programu, oferującego dopłaty przeznaczone na montaż OZE, stanęło 475 spółek parafialnych. Bardzo szybko połowa z nich odpadła, a 105 z otrzymało ocenę „pozytywną warunkową”. Co jest powodem problemów z uzyskaniem dotacji przez parafie?

Do rozdania jest 70 milionów złotych, które mają zostać przeznaczone na montaż odnawialnych źródeł energii i instalacji energetycznych. Minimalna wartość projektów to pół miliona złotych. Większość wnioskodawców to parafie z województwa podkarpackiego.

Urząd Marszałkowski zakończył stadium oceny wniosków, w którym głównym kryterium były wymogi formalne. Okazało się, że zdecydowana część parafii ich nie spełnia. Co ciekawe, bardzo często po prostu brakowało dokumentów, które jednoznacznie stwierdzałyby uprawnienia do dysponowania nieruchomościami, przy których miałyby powstać instalacje OZE. Czasami dokonywano zmian w projekcie w momencie jego oceny; z kolei innym razem brakowało różnorakich niezbędnych dokumentów.

energa OZE

Znaczna część wniosków otrzymała ocenę „pozytywną warunkową”. Status ten oznacza, że konieczna jest dodatkowa weryfikacja. Dotacje mogą być przyznane jedynie w sytuacji, jeżeli parafie będące udziałowcami różnych spółek działają zgodnie z unijnymi przepisami o pomocy publicznej. Konieczne jest sprawdzenie, czy nie istnieją pomiędzy nimi powiązania kapitałowe. Informacja ta jest istotna, gdyż może znacznie ograniczyć kwotę dofinansowania.

W przypadku stwierdzenia obecności powiazań, łączna wartość dopłat nie może przekroczyć 200 000 euro. Tymczasem, pieniądze o które zabiegają parafie z oceną warunkową to prawie 50 milionów złotych. Decyzyjnym organem w tej sprawie ma być Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z drugiej strony, już na tym etapie wiadomo, że duża część parafii może być pozbawiona dofinansowania. Wszystkie zakwalifikowane projekty są warte około 292 mln złotych, tymczasem program przewiduje wsparcie jedynie na poziomie 70 mln. Zarząd województwa ma zamiar zabiegać o zwiększenie tej kwoty. Wystąpił on do Komisji Europejskiej o zwiększenie poziomu dofinansowania, tak by miała do nich dostęp większość zainteresowanych parafii. To właśnie do KE należy ostateczny głos w tej sprawie.

Projekty OZE planowane przez parafie należą od wyjątkowo kosztownych. Ich wartość waha się od 350 tysięcy do prawie 10 milionów złotych.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Redakcja GLOBEnergia