Większość urządzeń na rynku spełnia teraz wymagania klasy A, początkowo ustanowionej w 2010 roku, do której wraz ze wzrostem efektywności dodawano kolejne plusy (A+, A++, A+++). Posłowie zwracają uwagę, że ustanowienie ostrzejszych wymagań zachęci do dalszej poprawy efektywności energetycznej.

W ocenie sprawozdawcy po głosowaniu, Dario Tamburrano, głos posłów w tej sprawie dał nowe życie etykietom efektywności energetycznej. Według niego wynik głosowania przełoży się na wzmocnienie systemu etykietowania, który stanie się silniejszy, bezpieczniejszy, bardziej przejrzysty, innowacyjny i zorientowany na przyszłość.

„Jestem pewien, że negocjacje z Radą Europejską wpłyną na dodatkowe zwiększenie jego potencjału, aby jak najlepiej służył interesom obywateli Europy i stał się jednym z najpotężniejszych narzędzi na drodze do osiągnięcia celów Unii Europejskiej w zakresie efektywności energetycznej”, dodał.

Posłowie potwierdzili stanowisko Parlamentu Europejskiego, głosując w stosunku 580 do 52 głosów przy 70 głosach wstrzymujących się.

„Przeskalowane etykiety dla istniejących grup produktów powinny zostać wprowadzone w okresie od 21 miesięcy do 6 lat (w zależności od rodzaju produktu) od dnia wejścia w życie przepisów w celu zapewnienia występowania jednorodnej skali A-G”, jak wskazują nowe zapisy.

Wszelkie przyszłe zmiany powinny być planowane na okres ważności wynosi co najmniej 10-ciu lat i być wprowadzane w życie, gdy 25% produktów sprzedawanych na rynku UE trafi do górnej klasy energetycznej A, lub gdy 50% tych produktów należeć będzie do dwóch najwyższych klasy efektywności energetycznej A + B.

Klasa A (dla grup produktów wykazujących szybki postęp technologiczny – klasy A i B) powinna pozostać pusta przy wprowadzaniu nowego etykietowania lub przeskalowania, jak w tym wypadku, mówią posłowie. Dodają, że standardowe spektrum barw, od ciemnozielonej do czerwonej, powinno obejmować klasy A-E, natomiast klasy F i G powinny być przedstawiane w kolorze szarym, jeśli niedozwolone dla pewnych grup produktów.

Etykiety powinny zawierać informacje o klasie efektywności energetycznej produktu i całkowitej konsumpcji energii wyrażonej w kWh na rok lub dowolnym innym, odpowiednim okresie czasu.

Źródło: europarl.europa.eu

Redakcja GLOBEnergia

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia