W projekt rozwoju elektromobilności włączają się sukcesywnie nowe organizacje, samorządy i przedsiębiorstwa. Wczoraj,  swoje plany ogłosiła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

13 marca ogłosiła ona konkurs na dofinansowanie dla projektów dotyczących elektromobilności.

Jak informuje PARP budżet dla projektów dotyczących branży elektromobilności wynosi 50 mln złotych, przy czym kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 5 000.000,00 zł, a zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45.000.000,00 zł.

Zakres tematyczny konkursu obejmie cztery zasadnicze grupy projektów, dotyczące:

  • aspektów technicznych specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych
  • infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną
  • technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych
  • utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).

Minimalną wartość kosztów kwalifikowanych przyjęto na dużo niższym poziomie niż w konkursie ogólnym i będzie to 5 mln złotych.

„Badania na rynek” to największe działanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z puli, za którą odpowiada PARP. Jego cały budżet wynosi ok. 4,4 mld złotych.

Wnioski mogą składać firmy z sektora MŚP, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych.

Wsparcie na projekt – obejmujące głównie wsparcie inwestycyjne – będzie mogło wynieść nie więcej niż 20 mln złotych, w tym na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł, a na usługi doradcze: 500 000 zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu zarówno w konkursie ogólnym jak i przeznaczonym dla branży elektromobilnej należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Dofinansowanie może być przyznane na projekty dotyczące wdrożenia prac badawczo-rozwojowych. Przeznaczone jest na realizację projektów w zakresie elektromobilności. Prace mogą obejmować wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych, bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Źródło: PARP

 

Redakcja GLOBEnergia