Wczoraj odbyła się konferencja, w której uczestniczyli minister klimatu Michał Kurtyka, wiceminister Ireneusz Zyska, oraz przedstawiciele najważniejszych spółek sektora energetycznego i transportowego. Głównym tematem konferencji była „Strategia Wodorowa Polski do 2030 r.”. Podczas spotkania, uczestnicy podpisali list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego.

Polska strategia wodorowa

Prace nad opracowaniem polskiej strategii wodorowej już się rozpoczęły. Ich głównym celem będzie stworzenie łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych, wzmocnienie roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego, wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego, przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru. Jesienią bieżącego roku strategia zostanie skierowana do konsultacji publicznych, a do końca roku ma zostać przekazana do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Jak podkreślił minister Michał Kurtyka, budowanie gospodarki wodorowej to wielkie wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw i instytucji naukowych. Firmy, które podpisały list intencyjny ws. budowy gospodarki wodorowej mają szansę stać się liderami tego rynku zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.

Wykorzystanie wodoru jako paliwa może przyczynić się do ograniczenia emisji w szczególności w sektorze transportowym. Według Michała Kurtyki, możliwy jest także wzrostu zużycia wodoru w ciepłownictwie, dzięki rozwojowi technologii power-to-gas/liquid.

Potencjał przemysłowy i naukowy w Polsce pozwala na budowę fabryki ogniw paliwowych i elektrolizerów, wymaga jednak stworzenia lepszych warunków. Kolejnym elementem strategii wodorowej będzie budowa infrastruktury dystrybucji i tankowania.

Podpisanie listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej, źródło: Ministerstwo Klimatu

Koordynacja

Zgodnie z listem intencyjnym, rolę koordynatora działań zmierzających do realizacji celów Listu będzie pełnił Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w pracach nad przygotowaniem wodorowego
porozumienia sektorowego mogą przystąpić do Listu poprzez przekazanie pisemnego
oświadczenia Pełnomocnikowi Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii o woli przystąpienia do wypełniania postanowień Listu.

Strategia przyszłości

Prace nad rozpowszechnieniem wodoru jako paliwa są ważne nie tylko w Polsce. Zaktualizowana wersja projektu strategii Komisji Europejskiej w sprawie wodoru potwierdza „priorytetowe ukierunkowanie” UE na czysty wodór wytwarzany z odnawialnej energii elektrycznej. Strategia uznaje także rolę „wodoru na bazie paliw kopalnych” w okresie przejściowym. Więcej przeczytaj TUTAJ

źródło: Ministerstwo Klimatu

Redakcja GLOBEnergia