Partnerstwo w zakresie biopaliw

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W lipcu br. Boeing, Embraer oraz Inter-American Development Bank (IDB) ogłosiły, iż wspólnie sfinansują analizę długoterminowej produkcji biopaliwa z brazylijskiej trzciny cukrowej do silników odrzutowych.

Te przełomowe badania ocenią rynkowe oraz środowiskowe uwarunkowania związane z wykorzystywaniem biopaliw lotniczych produkowanych przez firmę Amyris. World Wildlife Fund (WWF) będzie niezależnym recenzentem i doradcą w tym projekcie.

„Rozwijające się technologie biopaliw lotniczych mogą znacznie zredukować emisję gazów cieplarnianych, czego dowodem jest np. etanol produkowany w Brazylii z trzciny cukrowej” – powiedział Arnaldo Vieira de Carvalho, lider IDB Sustainable Aviation Biofuels Initiative. „Badanie to sprawdzi możliwość produkcji na skalę przemysłową biopaliw lotniczych z trzciny cukrowej”. IDB ogłosiło grant na współpracę regionalną, której celem będzie pomoc publicznym i prywatnym instytucjom w rozwoju trwałego przemysłu biopaliw lotniczych. Badanie Amyris jest pierwszą inicjatywą finansowaną z tego grantu.

Prace będą prowadzone przez ICONE, brazylijską instytucję badawczą o dużym doświadczeniu w zakresie analiz sektora rolniczego i biopaliw, a następnie niezależnie weryfikowane przez WWF. Badanie ma obejmować analizę emisji gazów w całym cyklu produkcji i wykorzystania biopaliw lotniczych, w tym również wpływ czynników pośrednich, takich jak zmiana zagospodarowania ziemi uprawnej. Dodatkowo, w ramach badania, oceniona zostanie zgodność biopaliw lotniczych produkowanych z trzciny cukrowej z najważniejszymi standardami, takimi jak Bonsucro, Roundtable on Sustainable Biofuels czy IDB Biofuel Scorecard. Zakończenie prac jest planowane na początek 2012 roku.

„Wspólnie prowadzone badania dotyczące biopaliwa lotniczego produkowanego z trzciny cukrowej ma ogromne znaczenie dla zróżnicowania źródeł dostaw paliwa w przemyśle lotniczym” – powiedział Billy Glover, wiceprezes firmy Boeing ds. środowiska i lotnictwa.  „W związku z tym, że biopaliwa lotnicze zostały zatwierdzone do użytku w lotnictwie cywilnym, konieczne staje się zrozumienie i zapewnienie źródeł zaopatrzenia wchodzących w skład regionalnego łańcucha dostaw”.

„ASTM International stworzyło grupę zadaniową w celu ustalenia specyfikacji odnawialnych paliw lotniczych powstających w wyniku bezpośredniej zamiany cukrów w węglowodór, czyli w technologii opracowanej przez firmę Amyris. „Naszym celem jest nie tylko osiągnięcie odpowiedniej specyfikacji paliwa do silników odrzutowych, ale również zapewnienie, aby produkcja odbywała się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju” – powiedział John Melo, prezes zarządu Amyris. „Nasza planeta nie czerpie korzyści z paliwa, które tylko zastępuje obecne paliwa kopalne. To badanie pozwoli nam zastąpić paliwa kopalne odnawialnymi paliwami lotniczymi, o lepszych parametrach technicznych i lepiej spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju”.

„Udział w tym ważnym badaniu jest kolejnym krokiem Embraera w kierunku wsparcia rozwoju biopaliw w lotnictwie” – powiedział Guilherme de Almeida Freire, dyrektor Embraera ds. strategii ochrony środowiska i technologii. „Brazylia jest bogatym źródłem biomasy, a rozwój technologii opartej na trzcinie cukrowej wzmacnia wagę, jaką ten kraj przywiązuje do zrównoważonego rozwoju lotnictwa”.

„Zmiany klimatu zagrażają bioróżnorodności oraz najważniejszym siedliskom niektórych z najważniejszych gatunków na świecie” – powiedział Kevin Ogorzalek, szef programu z WWF. „Produkcja odnawialnego paliwa do silników odrzutowych szybko się rozwija i ważne jest, aby odbywało się to w sposób przejrzysty i zrównoważony. Chętnie bierzemy udział w międzynarodowym badaniu, które jest wspólnym wysiłkiem mającym na celu redukcję gazów emitowanych przez lotnictwo i ochronę zasobów, od których zależy nasza egzystencja”.  


Źródło: Boeing