Paweł Mirowski – nowy pełnomocnik rządu ds. programu „Czyste Powietrze”. Co o nim wiemy?

Paweł Mirowski, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od 8 września 2022 r. piastuje stanowisko pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków. Kim on jest? Jakie zadania stoją przed nowym pełnomocnikiem?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Paweł Mirowski jest pewien, że program „Czyste Powietrze” to odpowiedni kierunek dla polityki klimatycznej. Dofinansowanie działa już od czterech lat i cieszy się ogromnym zainteresowaniem inwestorów. Złożono blisko pół miliona wniosków, co oznacza pół miliona nowych, ekologicznych źródeł ciepła i docieplonych budynków.

Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, a zarazem wielkie zobowiązanie. Troska o czyste powietrze oznacza nie tylko czystsze środowisko i mniej smogu. To przede wszystkim zdrowie nasze, naszych najbliższych, czy lokalnej społeczności

Paweł Mirowski - pełnomocnik rządu ds. programu “Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej.

Do jego obowiązków należeć będzie m.in. zapewnienie należytej koordynacji działań administracji rządowej, w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, zajmującymi poprawą jakości powietrza w Polsce. Co czeka nowego pełnomocnika?

Co czeka nowego pełnomocnika?

Paweł Mirowski realizować będzie swoje obowiązki poprzez monitorowanie i analizowanie działań podejmowanych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Do jego zadań należeć będzie optymalizacja funkcjonowania programu, ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej budynków. Ponadto pokieruje wydawaniem rekomendacji i opinii do organów administracji rządowej i samorządowej, jak i również do jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów. 

Pełnomocnik będzie współpracował na szczeblu międzynarodowym. Sprowadzi się to do wymiany informacji z organami państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych. Współpraca będzie polegała na tworzeniu regulacji prawnych oraz wspólnej polityki, mającej na celu poprawę jakości powietrza. Będzie także podejmować działania na rzecz pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych, niezbędnych do przyspieszenia realizacji programu. Istotnym działaniem Pełnomocnika będzie wsparcie promocji rozwiązań, zwiększających efektywność energetyczną budynków.

Paweł Mirowski - kim jest?

Paweł Mirowski jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył także podyplomowe studia z zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, zarządzanie gospodarką odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Posiada doświadczenie zawodowe z różnych sektorów, pracował m.in. w energetyce, przemyśle chemicznym, a także był zastępcą burmistrza. Jako samorządowiec odpowiadał za nadzorowanie działań z zakresu ochrony środowiska, architektury, gospodarki nieruchomościami i spraw obywatelskich. Był twarzą zmian w gminie Police, polegających m.in. ma wprowadzeniu systemu gospodarki odpadami w Leśnie Górnym. W latach 2014-2016 był wicestarostą polickim i odpowiadał m.in. za ochronę środowiska.

Był również członkiem zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w 2017-2018 r. na stanowisku zastępcy prezesa, a w latach 2018-2020 prezesa zarządu. W latach 2019-2020 przewodniczył konwentowi prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Od 10 września 2020 r. piastował stanowisko zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie.

Źródło: gov.pl, NFOŚiGW.
Zdjęcie główne: gov.pl

Zobacz również