Świat stoi w obliczu wyzwań klimatycznych, które wymagają pilnych i skutecznych działań. O coraz większej potrzebie przestawienia przemysłu na odnawialne źródła energii rozmawiali uczestnicy konferencji Re-Source Poland, która odbywa się 4 i 5 lutego w Warszawie. Jednym z uczestników konferencji był Ireneusz Zyska nowy Pełnomocnik ds. OZE, który otworzył wydarzenie.

Ministerstwo klimatu

Wraz z powołaniem nowego rządu nastąpiły zmiany w niektórych ministerstwach. Jedną ze zmian było powołanie ministerstwa klimatu. Według jego wiceministra, Ireneusza Zyski, który od ubiegłego tygodnia pełni także funkcję Pełnomocnika ds. OZE, utworzenie ministerstwa klimatu pozwala na nowe otwarcie dla promocji i rozwoju zastosowania odnawialnych źródeł w wytwarzaniu energii oraz ciepła na terenie Polski.

Pilne działania

Stojące przed całym światem wyzwania klimatyczne wymagają pilnych i skutecznych działań, które pozwolą na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jak twierdzi Ireneusz Zyska, również gospodarka zasobami naturalnymi Ziemi musi ulec zmianie. Nie tylko nakłady finansowe, ale też środowiskowe i ludzkie, ponoszone przy wydobyciu surowców energetycznych, są coraz wyższe oraz coraz rzadziej akceptowalne przez społeczeństwa.

Jako remedium na tę sytuację przychodzą odnawialne źródła energii, których wykorzystanie może pomóc w utrzymaniu jakości życia społeczeństwa oraz stanowić bodziec dla dalszego rozwoju.

W opinii pełnomocnika rządu ds. OZE rozwój energetyki rozproszonej ze źródeł odnawialnych stanowi ważny obszar rozwoju energetyki w Polsce, mający na celu dywersyfikację wytwarzania, obniżenie emisyjności, bezpieczeństwo energetyczne i spełnienie celów klimatycznych.

Głównym celem przyszłych działań będzie prowadzenie skutecznych działań, które realnie wpłyną na poprawę jakości powietrza, obniżą poziom emisji gazów cieplarnianych oraz zdynamizują rozwój OZE w Polsce. Pełnomocnik ds. OZE chce prowadzić dyskusje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby wypracowane rozwiązania przyniosły widoczne efekty.

Nowe podejście do odnawialnych źródeł energii – czy OZE zyska?

Dla Ireneusza Zyski odnawialne źródła energii to obszar, wokół którego należy budować system energetyczny przyszłości. Samo powołanie specjalnej funkcji pełnomocnika ds. OZE ma dowodzić coraz większemu ukierunkowaniu gospodarki na odnawialne źródła energii.

Równocześnie Pełnomocnik zaznacza, że polski przemysł nie może stracić swojej przewagi konkurencyjnej z uwagi na wzrost cen energii. Jest otwarty na dialog i współpracę, która otworzy nowe możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zapewni polskiemu przemysłowi dostęp do czystej i taniej energii elektrycznej.

Czy powołanie Pełnomocnika okaże się kluczowe dla dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce?

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Redakcja GLOBEnergia