Pełnomocnik rządu ds. OZE nie będzie nadzorował OZE

Kilka dni temu w dzienniku urzędowym ministerstwa klimatu i środowiska pojawiło się zarządzenie zmieniające podział obowiązków w resorcie. Nadzór nad działem OZE przejęła minister Anna Moskwa. Do tej pory pełnił go wiceminister klimatu i środowiska oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Od tej pory minister Moskwa nadzoruje prace departamentu OZE w ministerstwie klimatu i środowiska. Szczegóły nowego podziału obowiązków przedstawia poniższy wykres.

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ)
Źródło: Dziennik urzędowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska

W zarządzeniu czytamy, że wiceminister Zyska wykonuje jak dotąd zadania pełnomocnika rządu ds. OZE, określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowe, a także wykonuje kompetencje ministra w stosunku do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

Pełnomocnik ds. OZE

Wiceminister Zyska był chwalony przez branżę OZE za prace nad przepisami dla morskiej energetyki wiatrowej, z drugiej strony był krytykowany za zmiany wprowadzone w segmencie fotowoltaiki, w szczególności mikroinstalacji. Za sprawą zmian systemu opustów na net-billing ograniczono rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce.

To nie jedyna zmiana wprowadzona w nadzorze jednostek. Wiceminister Guibourge-Czetwertyński objął nadzór nad departamentem energetyki jądrowej. Może to być związek z pracami nad wyborem dostawcy technologii jądrowej dla pierwszej elektrowni w Polsce. Zgodnie z harmonogramem zawartym w polskim programie energetyki jądrowej, decyzja powinna być podjęta do końca 2022 roku. Minister klimatu i środowiska w jednym z wywiadów zapowiedziała, że ta może zostać ogłoszona już w październiku. 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), własne

Zobacz również