Konsumenci w ponad 200 krajach i regionach sięgają po produkty firmy PepsiCo ponad miliard razy dziennie. Producenci żywności szukają rozwiązań z obszaru zrównoważonego rozwoju, ustalając własne cele klimatyczne. PepsiCo szacuje, że do 2030 r. ograniczy emisję gazów cieplarnianych o ponad 26 mln ton, co odpowiada emisji wyprodukowanej w ciągu roku przez konwencjonalne samochody. Dotychczas PepsiCo udało się na obszarze Europy zredukować 6 proc. własnych emisji, w porównaniu do stanu z 2015 r. Nowy plan działania PepsiCo obejmuje rolnictwo, opakowania, dystrybucję oraz działalność operacyjną.

Pytamy koncern o planowane inwestycje w OZE. Tomasz Grzelczyk, Senior Director of the Supply Chain E2E w PepsiCo Polska informuje GLOBEnergia.pl, że firma zobowiązała się pozyskiwać w całości energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii i cel ten planuje zrealizować do 2030 r. we wszystkich zakładach. W oddziałach partnerów planowane jest pozyskiwanie 100 proc. OZE do 2040 r.

– Na terenie Europy ustanowiliśmy bardziej ambitny cel i chcemy uzyskać 100 proc. zasilania OZE do 2022 r. we wszystkich zakładach własnych lub podlegających naszej kontroli. W Polsce cel ten został już zrealizowany. To znaczy całość energii elektrycznej służącej do zasilania 4 zakładów oraz naszej siedziby głównej pochodzi z odnawialnych źródeł – informuje Grzelczyk.

W przypadku pozostałych zakładów na terenie Europy PepsiCo planuje podpisywanie umów na zakup zielonej energii. Jednocześnie w planach są działania na rzecz wdrażania nowych instalacji OZE w zakładach lub poza nimi. Grzelczyk tłumaczy, że PepsiCo nie ma konkretnych planów co do ilości generowanej energii z własnych instalacji, czy z zewnętrznych źródeł.

100 proc. OZE w Polsce

Obecnie w Polsce koncern korzysta w 100 proc. z energii generowanej z OZE do zasilania czterech zakładów oraz siedziby głównej. W Polsce już od początku 2019 r. wszystkie 4 zakłady i centrala w Warszawie zasilane są energią pochodzącą z wiatru. Grzelczyk informuje naszą Redakcję, że zapotrzebowanie na energię PepsiCo w Polsce wynosi ok. 50 GWh. Instalacje fotowoltaiczne są obecnie uwzględniane już na etapie projektowym przy nowych inwestycjach. Elektrownie słoneczne są zainstalowane na dachu nowego magazynu w Mszczonowie. W konstrukcji magazynu centralnego firmy w Mszczonowie wykorzystano panele z rdzeniem PIR, które efektywniej izolują budynek od czynników zewnętrznych, a na dachu zainstalowano kolektory słoneczne do podgrzewania wody bytowej.

Elektrownia słoneczna zasila także nową linię do produkcji napojów w puszkach w zakładzie w Michrowie. Poniżej znajduje się zdjęcie tej instalacji.

Panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu magazynu PepsiCo w Michrowie fot. PepsiCo.

Panele fotowoltaiczne zainstalowane na dachu magazynu PepsiCo w Michrowie fot. PepsiCo.

Nie tylko fotowoltaika

Producent stawia nie tylko na rozwiązania z zakresu energetyki słonecznej. W 12 krajach europejskich, w których jest obecny PepsiCo, w 100 proc. korzysta z odnawialnej energii elektrycznej. W 13 zakładach w regionie zainstalowane zostały lokalne źródła energii odnawialnej, takie jak turbiny wiatrowe, panele słoneczne i fotowoltaiczne, czy generatory biomasy. Grzelczyk informuje GLOBEnergia.pl, że w Polsce zainstalowany został generator biomasy w zakładzie produkującym chipsy ziemniaczane Lay’s w zakładzie w Grodzisku Mazowieckim. PepsiCo planuje przekonywać swoich dostawców płodów rolnych do przechodzenia na stosowanie energii odnawialnej.

Wodór i magazyny energii

Czy PepsiCo planuje wykorzystanie wodoru lub magazynów energii? Grzelczyk odpowiada, że tak. Zauważa, że paliwa wodorowe i magazyny energii staną się z pewnością zintegrowaną częścią rozwoju strategii korzystania z energii odnawialnej w Polsce i na terenie Europy. Technologie te umożliwią przechowywanie energii i staną się kluczowym elementem zapewniającym zbilansowanie popytu i podaży energii między okresami dnia i nocy.

– PepsiCo aktualnie poszukuje możliwości zastosowania tych technologii, jednak zarówno Unia Europejska, jak i kraje członkowskie będą musiały najpierw wdrożyć przepisy prawa, które w sposób jasny informować będą o odpowiednich zasadach inwestorów, podmioty odbiorcze i pozostałych uczestników rynku – informuje Senior Director of the Suppy Chain E2E w PepsiCo Polska.

Porozumienie z PGE Obrót

27 stycznia br. PGE Obrót, największy sprzedawca energii w Polsce oraz PepsiCo sygnowali kontrakt na dostawy 100 proc. energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Łączny wolumen dostarczanej energii wyniesie ok. 50 GWh w skali roku.

PGE Obrót w 2020 r. dostarczyła do klientów 1700 GWh energii z OZE, w tym roku zakontraktowała już 2300 GWh. Jest to odpowiednik zużycia energii przez ponad milion gospodarstw domowych w Polsce.

Źródła: PepsiCo, PGE Obrót

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom