Zgodnie z danymi zakładów energetycznych w 2014 roku zainstalowano w Polsce blisko 4 MW mikroinstalacji. Wśród tych instalacji, zdecydowanie dominują instalacje o średniej mocy ok. 4 kW. 

 
Wartość rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosiła w 2014r ok. 22 mln zł. Obecnie, mikroinstalacje fotowoltaiczne stanowią jedynie 11% instalacji fotowoltaicznych. Pozostałe 89% to instalacje przemysłowe. Zgodnie z szacunkami Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV w tym roku potencjał polskiego rynku mikroinstalacji szacowany jest na 15-25 MW, a jego wartość osiągnie poziom 80 – 140 mln zł.
Jeszcze szybszy wzrost polskiego rynku mikroinstalacji jest spodziewany w przyszłym roku, kiedy zaczną obowiązywać taryfy gwarantowane oraz net metering. Szacuje się, że już w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów, czyli w roku 2016 w Polsce może zostać zainstalowanych od 40 do 80 MW mikroinstalacji, a wartość polskiego rynku mikroinstalacji powinna mieścić się w przedziale 200 – 400 mln rocznie z ciągłą tendencją wzrostową w kolejnych latach.
Mimo optymistycznych pespektyw rozwoju mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce Stowarzyszenie SBF – Polska PV dostrzega szereg zagrożeń związanych z ciągle niejasnymi zapisami ustawy o OZE w zakresie rozliczenia sprzedawanej energii, brakiem przepisów wykonawczych do ustawy czy w końcu zagrożeń wynikających z nieprzygotowania zakładów energetycznych do przyłączenia licznych i rozproszonych mikroinstalacji.
 
POLSKAPVBANNER data800 
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży fotowoltaicznej w celu zapobiegnięcia zagrożeniom, Stowarzyszenie Polska PV (www.polskapv.pl) opracowuje wytyczne i rekomendacje w zakresie wykonywania i przyłączania mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci, które obecnie są na etapie konsultacji, a zostaną opublikowane i szeroko omówione podczas I KONGRESU STOWARZYSZENIA BRANŻY FOTOWOLTAICZNEJ POLSKA PV, w Warszawie 23 września, podczas Targów RENEXPO. Zarejestruj się już dziś www.globenergia.pl/kongrespv.