Program Funkcjonalno-Użytkowy to bardzo istotny element dokumentacji przetargowej. 

 
Jest on instrukcją dla firm startujących w przetargu o tym, jakie wymagania co do instalacji stawia inwestor. 
 
Jest to dokładny, kompaktowy opis wymagań, który powinien zawierać istotne na etapie planowania inwestycji wytyczne dla potencjalnych wykonawców, a więc: wymagania w zakresie prac budowlanych, gwarancji powykonawczej, cechy instalacji, jej funkcjonalność, wymagany współczynnik wydajności i uzysk, odbiory końcowe, wymagany efekt ekologiczny i warunki rozliczania się z projektu oraz oczywiście wymagania w zakresie urządzeń, które będą montowane. 
 
Ten ostatni, bardzo istotny punkt jest właśnie bolączką programów funkcjonalno-użytkowych. 
Wymagania dotyczące urządzeń, które powinny się znaleźć w dokumentach tego typu to parametry wytrzymałościowe, podstawowe zakresy istotnych parametrów (jak np. wydajność, czy temperaturowe współczynniki mocy), wreszcie warunki gwarancji, certyfikaty i normy, funkcjonalne właściwości urządzeń. 
 
Z zapytań kierowanych do naszej redakcji wynika, że wiele programów funkcjonalno-użytkowych jest pisanych w sposób niewłaściwy i to pod wieloma względami. 
Przykładem może być przetarg w Miechowie, a dokładnie  „Montaż pompy ciepła wraz z układem fotowoltaicznym na budynku krytej pływalni CKiS w Miechowie”, gdzie zamawiający w specyficzny sposób określa parametry falownika. 
 
Otóż w wymaganiach zamawiający informuje, że zastosowany na instalacji falownik powinien posiadać oprócz monitoringu, wyświetlacza graficznego oraz przekaźników umożliwiających załączenie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych w przypadku pojawienia się błędu, również blokadę możliwości zmiany parametrów sieci po upływie 24h od uruchomienia (aby odblokować należy po upływie określonego czasu wpisać jednorazowy kod otrzymany od producenta po podaniu swoich danych identyfikacyjnych). Zastanawiające może być dlaczego akurat 24 godziny i dlaczego w taki sposób.
 
Kwestie zabezpieczeń zmiany istotnych parametrów falownika mogą być zorganizowane w różny sposób przy zachowaniu podobnego poziomu bezpieczeństwa. Wielu producentów ma nieco odmienną procedurę w tym zakresie, z tego powodu bardzo precyzyjne dookreślenie możliwości zmiany parametrów falownika jest wyłącznie istotnym ograniczeniem w SIWZ, jednocześnie nie przedstawia żadnych istotnych parametrów użytkowych.
 
Źródło: Redakcja GLOBEnergia

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus!

appstore        google play