Pod koniec stycznia dwie morskie farmy wiatrowe od Baltica 3 oraz Baltica 2 od PGE otrzymały pozwolenie środowiskowe. Teraz PGE Baltica ogłosiło przetarg dotyczący budowy morskich farm wiatrowych MFW Baltica-3 i MFW Baltica-2. Przetarg publiczny został ogłoszony na wykonanie studium wykonalności, projektów budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza MFW Baltica-3 i studium wykonalności przyłącza MFW Baltica-2.

Studium wykonalności

Studium wykonalności to inaczej szczegółowa analiza zaplanowanego projektu, która obejmuje zarówno analizę finansowo-ekonomiczną, techniczną jak i prawną oraz instytucjonalną, której celem jest zbadanie zasadności przedsięwzięcia. Takie studium ma zostać wykonane dla farm MFW Baltica-3 i MFW Baltica-2. Oprócz tego dla MFW Baltica-3 ma zostać wykonany projekt budowlany oraz uzyskana decyzja o pozwolenie na budowę przyłącza. Termin składania wniosków mija 16 marca, a realizacja zamówienia ma zostać wykonana do 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Opis postępowania:

Jak możemy przeczytać w treści ogłoszonego przetargu, przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

  • Opracowanie wielowariantowego studium wykonalności określającego optymalne rozwiązanie pod względem technicznym, ekonomicznym, prawnym, środowiskowym i planistycznym dla całego układu wyprowadzenia mocy, tj. podmorskiej sieci wewnętrznej 66 kV, morskiej stacji transformatorowej (lub morskich stacji transformatorowych) oraz Przyłącza MFW Baltica-3
  • Pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane na trasie Przyłącza MFW Baltica-3.
  • Opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich prawnie i technicznie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym ostatecznych i prawomocnych decyzji zatwierdzających projekty budowlane wraz z uzyskaniem kompletu decyzji umożliwiających realizację Przyłącza MFW Baltica-3
  • Opracowanie studium wykonalności dla Przyłącza MFW Baltica-2

Lokalizacja

Farmy będą zlokalizowane w odległości ok. 30 km na północ od linii brzegowej na wysokości Ustki i Łeby w województwie pomorskim. Moc pojedynczej turbiny, która zostanie zainstalowana na etapie realizacji projektów, może wahać się między 10 a 13 MW w zależności od rozwoju technologii i wybranego wariantu.

W sumie łączna moc farm wiatrowych offshore od PGE ma wynieść 2,5 MW. Energia wyprodukowana w farmach o takiej mocy, mogłaby zasilić nawet 4 mln gospodarstw domowych. Co więcej, pozwoliłoby uniknąć emisji na poziomie około 7 mln ton CO2 rocznie.

1000 turbin w polskim offshore

Zbigniew Gryglas jest odpowiedzialny w ministerstwie Aktywów Państwowych za morską energetykę wiatrową. Jak sam o niej mówi, to kolejny, epokowy projekt.

Z tych farm będziemy czerpać czystą energię. Mamy doskonałe warunki i zamierzamy postawić około 1000 wiatraków.- powiedział Zbigniew Gryglas

Jak zapewnia Zbigniew Gryglas, farm wiatrowych nie będzie widać z polskich plaż i że nie będą przeszkadzały rybakom i marynarzom.

Źródło: PGE

Redakcja GLOBEnergia