W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, że Grupa TAURON, największy dystrybutor i jeden z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej, w 2020 r. przyłączył do swojej sieci elektroenergetycznej 97,9 tys. mikroinstalacji OZE o łącznej mocy 658 MW. Drugi operator sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja, należący do PGE Polskiej Grupy Energetycznej, odnotował także rekordowy wzrost przyłączeń nowych mikroinstalacji OZE. Do sieci operatora przyłączono blisko 100 tys. mikroinstalacji, a ich ich łączna moc wyniosła 612 MW. Jest to dwa razy większa liczba przyłączeń niż w 2019 r., oraz dziesięć razy większa niż w 2018 r.

Na koniec 2020 r. w PGE Dystrybucja funkcjonowało najwięcej mikroinstalacji OZE tj. 154 tys. urządzeń o łącznej mocy 947 MW. Dla porównania na koniec 2019 r. ilość mikroinstalacji wyniosła 57 tys. o łącznej mocy 335 MW. Najwięcej urządzeń zainstalowanych jest w woj. podkarpackim (45 tys.) oraz na Mazowszu (30 tys.)

W ubiegłym roku operator przyłączył do swojej sieci także 253 nowych instalacji OZE o mocy ponad 196 MW, z czego 14 MW to elektrownie wiatrowe, 177 MW – farmy słoneczne, 5 MW – instalacje biogazowe.

Tylko w trzecim kwartale 2020 r. spółka przyłączyła do swojej sieci 34,7 tys. przydomowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 220 MW. Był to kolejny kwartał przynoszący rekordowy wzrost przyłączeń mikroinstalacji. Większość przyłączana była w trybie zgłoszenia, jedynie jedna z nich została przyłączona do sieci na podstawie umowy.

Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja, wskazał, iż szybki przyrost jest ogromnym wyzwaniem dla operatora system dystrybucyjnego. Podkreślił, że sieci dystrybucyjne są fundamentem rozwoju rozproszonych mocy wytwórczych. Operator musi wciąż myśleć o poważnych inwestycjach w zakresie modernizacji oraz rozwoju inteligentnych sieci. Rozwój sieci dystrybucyjnej ma umożliwić przyłączanie kolejnych megawatów zielonej energii oraz na rozwiązania technologiczne i organizacyjne sprzyjające transformacji energetycznej Polski.

Polską fotowoltaikę zdominowały mikroinstalacje

Przyrost mikroinstalacji fotowoltaicznych przerósł najśmielsze oczekiwania ekspertów i decydentów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba prosumentów wyniosła 457 443. Jest to duży wzrost w porównaniu do grudnia 2015 r. – pięć lat temu prosumentów było 4050. Ich liczba wzrosła więc o ponad 11 tys. proc.

Wsparcie inwestycji we własne źródła wytwórcze oraz taniejąca technologia powodują wzrost zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi. Eksperci wskazują, że na przełomie 2021 i 2022 r. będzie obserwowany rozkwit farm słonecznych, które wygrały aukcje OZE w ostatnich latach. Według najnowszych danych opublikowanych przez Agencję Rynku Energii, łączna moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii wyniosła 12 490 MW. W fotowoltaice zainstalowano w sumie 3 960 MW. Jest to drugie źródło energii, zaraz po energetyce wiatrowej, dominujące w zasobach OZE w Polsce.

Źródło: PGE

Redakcja GLOBEnergia