PGE Energia Odnawialna, która jest spółką z Grupy Kapitałowej PGE, zamierza przetestować na farmie fotowoltaicznej na górze Żar, innowacyjny system informatyczny, który pozwala na szybkie wykrycie usterek i uszkodzeń. Co więcej, system zaalarmuje użytkownika natychmiast po wykryciu awarii i wskaże uszkodzone elementy instalacji.

Farma na Górze Żar, przy której zostaną przeprowadzone testy składa się z 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250 W. Ich łączna powierzchnia wynosi 3,5 tys. m2. To najwyżej położona tego typu instalacja w Polsce!

Farma fotowoltaiczna na górze Żar, źródło: PGE

O systemie

Jak podaje PGE EO, testowany system został przygotowany przez firmę Doratech, w ramach projektu rozwoju startupów Impact Poland (2.0), realizowanego z Akceleratorem PGE, który jest częścią spółki PGE Nowa Energia.

W ramach pilotażu, zainstalowano na farmie PV mikroprocesorowy sterownik do pozyskiwania danych z falowników elektrowni (IoT PV Monitor) oraz system komputerowy do przetwarzania i analizy pozyskanych danych (OZE Monitor).

Według PGE wykonywane pomiary mogą mieć bardzo szeroki zakres, a operator systemu, w oparciu o nawet 77 tysięcy odczytów pozyskanych każdego dnia, może na bieżąco śledzić informacje o ilości wyprodukowanej energii. Możliwe jest także monitorowanie statusu technicznego instalacji oraz sprawdzanie mocy poszczególnych falowników.

Testy pozwolą również na porównywanie danych z ostatniej doby, tygodnia, miesiąca, a nawet roku. Pilotaż sprawił, że pojawiła się możliwość przeprowadzania przekrojowej i szczegółowej analizy pracy falowników i grupy paneli z uwzględnieniem czynników zewnętrznych takich jak: burze, opady śniegu, prace serwisowe, mycie paneli, czy przerwy w zasilaniu.

Zyski finansowe

Skuteczny monitoring efektywności pracy dużych elektrowni słonecznych może mieć wpływ na produktywność inwestycji i przychody spółki.

Jak powiedział Paweł Mazurkiewicz, p.o. prezesa PGE EO, według wstępnych wyliczeń producenta, dzięki zastosowaniu nowego systemu na farmie PV o mocy 1 MW, możliwe jest zwiększenie przychodu o ok. 15 tys. zł rocznie. Grupa Kapitałowa PGE planuje do 2030 roku budowę instalacji fotowoltaicznych o mocy nawet 2,5 GW, co przekłada się na oszczędności w kwocie 37,5 mln zł.

Magazyn energii

Warto przypomnieć, że PGE Energia Odnawialna podpisała umowę na budowę magazynu energii na górze Żar.

Projekt badawczo-rozwojowy „Magazyn energii adaptujący farmę PV do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych” zostanie zrealizowany obok należącej do spółki farmy fotowoltaicznej, tej samej przy której będzie testowany system informatyczny. Kontenerowy magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności 750 kWh oparty jest o ogniwa litowo-jonowe. System dostarczy konsorcjum, którego liderem jest MY-SOFT, spółka od wielu lat specjalizująca się w tego typu zamówieniach. Przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe zostanie zrealizowane we współpracy z CIM-mes Projekt, spółką specjalizującą się w wykonywaniu wysoko wyspecjalizowanych obliczeń inżynieryjnych. Projekt ma zostać zrealizowany do końca maja tego roku.

Redakcja GLOBEnergia