PGE Polska Grupa Energetyczna zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytową na kwotę do 272,5 mln zł, dzięki której powstaną lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy do 97 MW. Farmy zostaną zlokalizowane na wybrzeżu Morza Bałtyckiego w Polsce. Inwestycja obejmuje trzy farmy wiatrowe: Starza, Rybice i Karnice II, tworzących wspólnie projekt Klaster.

Źródła finansowania

EBI udostępni PGE celową linię kredytową na okres do 17 lat na kwotę stanowiącą ok. 50 procent wartości projektu. W sumie nakłady inwestycyjne na projekt budowy kompleksu farm wiatrowych Klaster szacowane są na 545 mln zł, a umowa kredytowa obejmuje kwotę do 272,5 mln zł. Kredyt udzielany przez EBI jest jednym z elementów pozyskiwania nowych źródeł finansowania dla programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGE.

Umowa zawarta pomiędzy PGE i EBI, obejmuje współfinansowanie projektu budowy farm wiatrowych na lądzie realizowanego przez PGE Energia Odnawialna – spółkę odpowiedzialną za rozwój odnawialnych źródeł energii w ramach Grupy PGE. Kredyt został pozyskany jako finansowanie projektów, które są w 100 procentach kwalifikowalne w ramach celu EBI dotyczącego działań na rzecz ochrony klimatu.

Udział OZE

Według Henryka Baranowski, prezesa PGE Polskiej Grupy Energetycznej, roczna produkcja energii elektrycznej z wiatru wzrosła z 0,1 TWh w 2011 r. do ponad 1 TWh i ma wzrastać dalej. Przy wsparciu EBI PGE zmierza do zakończenia inwestycji w nowe moce wiatrowe na lądzie, a ich ambicją jest osiągnięcie 25 procent udziału w krajowej produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł w 2030 r. Do 2026 r ma powstać pierwsza farma wiatrowa na Morzu Bałtyckim o mocy 1 GW, a do 2030 r. w ramach morskiego projektu PGE zamierza uruchomić kolejne 1,5 GW mocy. Równocześnie, do 2030 roku, PGE planuje wybudowanie do 2,5 GW mocy w fotowoltaice.

Lokalizacja

Kompleks farm wiatrowych Klaster położony jest w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego na obszarze powiatów Kamień Pomorski i Gryfice w odległości od 3 do 13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

Ich budowa rozpoczęła się w lutym 2019 r., a komercyjna działalność farm powinna rozpocząć się przed zakończeniem I półrocza 2020 r. Realizacja inwestycji pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW i umocni Grupę PGE na pozycji krajowego lidera produkcji energii z OZE.

Według PGE, projekt przyczyni się do dywersyfikacji polskiego miksu energetycznego i osiągnięcia unijnego celu OZE na poziomie 32 proc. do 2030 r.

Źródło: PGE

 

Redakcja GLOBEnergia