PGE nie odpuszcza

Pomimo, iż Rodzina Kulczyków, posiadająca 50,2% akcji Polenergia nie wyraziła zainteresowania ich sprzedażą. PGE stara się uzyskać zgodę UKOiK-u na koncentrację.

Pod koniec maja informowaliśmy o tym, że Polenergia finalizuje umowy na wykonawstwo farm wiatrowych na Bałtyku z Norwegami.

Po tej informacji, w mediach pojawiło się szereg kolejnych, dotyczących tego, że PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. chce wykupić akcje, a dokładnie 100% aukcji Polenergii i wzywa zarząd spółki – rodzinę Kulczyków do wystawienia ich na sprzedaż.

W ubiegły poniedziałek na stronie Kulczyk Investments pojawiło się oficjalne stanowisko, z którego jasno wynika, że Polenergia nie jest na sprzedaż:

„Polenergia SA jest dla rodziny Państwa Kulczyk inwestycją długoterminową, w związku z tym nie zamierzają odpowiedzieć na ogłoszone wezwanie do sprzedaży akcji” – czytamy w oświadczeniu.

Nic dziwnego, skoro kurs aukcji Polenergia w ciągu pół roku poszybował w górę o 44%. Spekuluje się, że gdyby doszło do sprzedaży 100% akcji, czyli dokładnie do 45 443 547 akcji Polenergii, to cena potencjalnej transakcji mogłaby wynieść ponad 740 mln zł.

Mimo to, UKOKiK poinformował dzisiaj, że wniosek złożony przez PGE, a dotyczące przejęcia kontroli nad spółką Polenergia miał wpłynąć do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 30 maja br. UOKiK zaznacza, że planowana transakcja stanowi koncentrację, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

O Polenergia

Polenergia dysponuje obecnie dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi oraz podpisaną umową przyłączeniową, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW.

Dzięki bardzo dobrym warunkom wietrznym na Bałtyku, możliwe będzie bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, czyniąc z morskich farm wiatrowych stabilne źródło energii odnawialnej.

Farmy Wiatrowe Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III są strategiczną inwestycją, która pozwoli nie tylko spółce, ale przede wszystkim polskiej gospodarce uzyskać szereg istotnych korzyści gospodarczych. Polska to rynek o dużym potencjale wzrostu, który jest dobrze przygotowany do rozwoju silnej morskiej energetyki wiatrowej.

Redakcja GLOBEnergia