PGE ogłasza neutralność klimatyczną do 2040 roku

Grupa PGE aktualizuje swoją politykę energetyczną i ogłasza, że do 2030 r. zakończy wykorzystywanie węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jednocześnie na zielone inwestycje m.in. w morskie farmy wiatrowe, magazyny energii, budowę elektrowni jądrowej, modernizację sieci dystrybucyjnej i dekarbonizację ciepłownictwa ma przeznaczyć 125 mld zł. Grupa zapowiedziała również wybudowanie 12 GW instalacji OZE do 2040 roku. Poszczególne etapy transformacji spółki analizujemy poniżej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

widok na turbiny wiatrowe pracujące na polu

Podziel się

Krok pierwszy - rok 2030

Grupa PGE do 2030 r. zakończy wykorzystywanie węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Spółka obecnie prowadzi program inwestycyjny mający na celu dekarbonizację ciepłownictwa sieciowego w 16 lokalizacjach. Inwestycje te mają przebiegać w zgodzie z zaktualizowaną strategią, umożliwiając do 2030 roku w tym segmencie zakończenie wykorzystywanie węgla. Zmodernizowane systemy ciepłownicze będą bazować przede wszystkim na technologiach odnawialnych i elektrycznych, wspomaganych magazynami ciepła i rozwiązaniami hybrydowymi. Elektryfikacja systemów ciepłowniczych ma się głównie opierać na inwestycjach w wielkoskalowe pompy ciepła i kotły elektrodowe. Do osiągnięcia zeroemisyjności netto w roku 2040 ma się przyczynić rozwój zielonych paliw oraz technologii wychwytu CO2.

Polska gospodarka, aby pozostać konkurencyjną potrzebuje czystej, bezpiecznej, zielonej i taniej energii. Zaktualizowana strategia PGE to przemyślana, racjonalna i odpowiedzialna ścieżka rozwoju polskiej energetyki w oparciu o nowoczesne rozwiązania.

powiedział prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski

Do 2030 roku Grupa PGE planuje wydać łącznie na wszelkie inwestycje kwotę wysokości 125 mld złotych. Jak twierdzą, pozwoli im to umocnić pozycję lidera rynku energii, rozbudowując potencjał wytwórczy i zwiększając bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Rok 2035, czyli magazyny i elektrolizery

Kolejny krok ma być odpowiedzią na problem i uzupełnieniem niestabilności produkcji energii z OZE. Grupa upatruje swoją szansę w wielkoskalowych magazynach energii. Strategia Grupy zakłada umocnienie pozycji PGE, jako krajowego lidera w sektorze magazynów energii, dzięki rozbudowie obecnego potencjału elektrowni szczytowo-pompowych oraz budowie magazynów bateryjnych, które do 2035 roku mają zapewnić polskiemu systemowi elektroenergetycznemu moc 3,7 GW - czytamy w komunikacie na stronie Grupy PGE.

Do 2035 roku mają również zostać poczynione ważne inwestycje w stronę dekarbonizacji sektora przemysłowego i transportowego. W ograniczeniu emisji z tych trudnych do całkowitej elektryfikacji branż ma pomóc uruchomienie elektrolizerów o mocy 300 MW. Instalacje te mają posłużyć głównie do konwersji energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE Grupy PGE na zielone paliwa.

Opracowanie własne na podstawie komunikatu PGE

„Zero niewykorzystanej energii”, taką nazwę nadała grupa swojemu priorytetowemu programowi, do realizacji którego mają się przyczynić magazyny energii, elektrolizery i instalacje hybrydowe. 

Więcej energii z wiatru do 2040

Warto również zwrócić uwagę na zobowiązania dotyczące sektora energetyki wiatrowej. Celem Grupy PGE jest osiągnięcie w segmencie energetyki odnawialnej do 2040 r. ponad 7 GW w morskich farmach wiatrowych na Morzu Bałtyckim, 1,5 GW w farmach wiatrowych na lądzie oraz 3 GW w instalacjach fotowoltaicznych. Wszystkie te działania mają się przyczynić do osiągnięcia zapowiedzianej do 2040 roku neutralności klimatycznej.

PGE przyspiesza transformację polskiej energetyki. Jako pierwsza grupa energetyczna w Polsce osiągnie neutralność klimatyczną już w 2040 roku, czyli o 10 lat wcześniej niż zakładała strategia Grupy PGE z 2020 roku. Aktualizacja strategii to reakcja na sytuację geopolityczną i gospodarczą w Europie. Efektem realizacji strategii PGE będzie wzmocnienie bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Polski oraz dostęp do nowoczesnych usług i czystej energii dla klientów.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Grupa PGE do 2040 roku ma również dorzucić 5 GW do miksu energetycznego w ramach rozwoju energetyki zawodowej o niskiej emisji. Elastyczność systemu i stabilność dostaw ma zostać zbudowana na fundamentach zagwarantowanych budową elektrowni jądrowej w konsorcjum z partnerem polskim i koreańskim oraz elektrowni opartej na paliwie gazowym. Przed rokiem 2040 paliwo gazowe będzie zastępowane zielonymi paliwami np. biometanem, wodorem, amoniakiem.

Grupa chwali się, że do 2040 roku będzie dysponować 17 GW mocy wytwórczych opartych w całości na zero i niskoemisyjnych źródłach energii. Tylko same morskie farmy wiatrowe wybudowane przez PGE będą mogły dostarczać ok. 26 TWh energii, czyli tyle, ile obecnie potrzebuje 11 mln gospodarstw domowych w Polsce.

Ważne redukcje emisji

Do 2040 roku oprócz osiągnięcia zeroemisyjności PGE zakłada również inne istotne dla klimatu kamienie milowe dla systemu polskiej energetyki. Emisji brutto CO2 ma zostać zredukowana o 95%, a kompensowanie pozostałych emisji ma się odbyć m.in. poprzez nasadzanie drzew pochłaniających CO2. W efekcie do klientów PGE będzie trafiało 100 proc. nieobciążonej emisjami, czystej energii, której produkcji nie będzie towarzyszyło wytwarzanie ubocznych produktów spalania. Mając na uwadze trwająca w Polsce od 2015 roku suszę hydrologiczną, PGE przewiduje ograniczenie zużycia wody w jednostkach konwencjonalnych o 50%. Jednocześnie grupa ma zadbać o rozwój programu recyklingu i odzysku surowców z wyeksploatowanych instalacji OZE oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania dotyczące wykorzystania ubocznych produktów wytwarzania i wydobycia.

Źródło: PGE