Grupa Kapitałowa PGE podpisała z Polskimi Kolejami Państwowymi list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych. Inwestycje zostaną zrealizowane na terenach należących do PKP S.A., która, dysponując ok. 100 tys. ha, jest jednym z największych w kraju właścicieli nieruchomości.


Gdzie i kiedy?

Pierwsze grunty wytypowane przez PGE jako odpowiednie pod budowę farm fotowoltaicznych, położone są w województwach śląskim, łódzkim i podkarpackim. Wybrane tereny, które zostały już wstępnie wyselekcjonowane, są korzystne z punktu widzenia energetyki solarnej. Co istotne, PKP S.A. zadeklarowała też zainteresowanie zakupem energii elektrycznej wyprodukowanej przez realizowane w ramach porozumienia instalacje PV.

W najbliższych miesiącach zespół projektowy złożony z ekspertów PKP i PGE dokona pełnego przeglądu gruntów i wytypuje najlepsze spośród nich pod inwestycje. Sygnatariusze listu zakładają, że umowa na realizację pierwszego takiego projektu zostanie podpisana nie później niż w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Cele PGE

Przedsięwzięcie realizowane z PKP S.A. wpisuje się w Program PV Grupy PGE, którego celem jest osiągnięcie do 2030 r. ok. 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Podobne porozumienia PGE Energia Odnawialna podpisała już m.in. z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh powstanie na dziesięciu hektarach gruntów poeksploatacyjnych w świętokrzyskim Osieku. Według planów elektrownia, wyposażona w ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych, rozpocznie działalność w połowie 2022 r.

Grupa PGE jest liderem segmentu odnawialnych źródeł energii w Polsce. Największy udział w hydroenergetyce i energetyce wiatrowej należy właśnie do Polskiej Grupy Energetyczej! Zainicjowana współpraca z PKP jest kolejnym krokiem, by zbudować podobną pozycję w branży fotowoltaicznej.

Dzięki takim inwestycjom zwiększamy udział bezemisyjnych źródeł energii w naszym kraju i przyczyniamy się do transformacji energetycznej polskiej gospodarki – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Podpisany list intencyjny pokazuje, że PKP stara się wykorzystać olbrzymi potencjał swoich nieruchomości na różne sposoby. Elektrownie fotowoltaiczne to kolejne, po stacjach ładowania samochodów elektrycznych i Innowacyjnych Dworcach Systemowych, o których już pisaliśmy TUTAJ, przedsięwzięcie, którego głównym założeniem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Działania ukierunkowane na ochronę środowiska naturalnego są istotnym punktem w strategii Polskich Kolei Państwowych – mówi Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A.

PGE przewiduje udział projektów fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym lub w ramach umowy corporate Power Purchase Agreements (PPA). Udział w aukcjach umożliwi Polskim Kolejom Państwowym dokonywanie zakupów zielonej energii bezpośrednio z realizowanych inwestycji.

źródło: PKP

Redakcja GLOBEnergia