Piaskownica regulacyjna – szansa na innowacyjną energetykę w Polsce

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE (UC74) zakłada m.in. stworzenie bezpiecznej przestrzeni prawnej do testowania i wdrażania nowych technologii, usług, produktów, modeli współpracy użytkowników systemu lub rozwiązań technologicznych. Obszar ten będzie zwany piaskownicą regulacyjną. Czym ona jest w praktyce? Jest to konstrukcja prawna, umożliwiająca podmiotom gospodarczym działanie w bezpiecznym środowisku testowym w celu eksperymentowania z danym projektem lub usługą na złagodzonych zasadach. Taki mechanizm jest stosowany w branży energetycznej w wielu krajach, np. w Wielkiej Brytanii i Holandii. Anglicy chcieli zmniejszyć bariery we wdrażaniu innowacji systemów elektroenergetycznych i skuteczniej odpowiadać na zmiany na rynku energii. Na Wyspach eksperymenty obejmują także symulowane działanie platformy, na której prosumenci mogą sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej. W Holandii powstają także większe eksperymenty do 10 tys. użytkowników i mocy wytwórczej 5 MW we współpracy z operatorem sieci. Odstępstwa, z których korzystają innowatorzy, to m.in. swoboda określania taryf sieciowych.

Minister Klimatu i Środowiska, Michał Kurtyka wyjaśnia, że piaskownice regulacyjne przyczynią się do promocji nowych rozwiązań na rynkach energetycznych i testów ich skuteczności. Projekty realizowane w ramach piaskownic powinny przynieść wymierną korzyść transformacji energetycznej

- W Polsce wprowadzenie piaskownic regulacyjnych, wiąże się przede wszystkim z dodatkowymi uprawnieniami regulatora. Dzięki nim Prezes Urzędu Regulacji Energetyki mógłby ograniczać wymogi regulacyjne dla innowatorów, aby – w rezultacie – ułatwić tym podmiotom testowania projektu, mającego na celu wdrożenie np. innowacyjnych technologii, produktów czy usług - wyjaśnia minister Kurtyka.

Resort wskazuje, że z uwagi na aktualną intensywność wdrażania nowoczesnych technologii i dużą dynamikę rozwoju rynku energetycznego, przepisy prawa mogą „nie nadążać” za zmianami w energetyce. Konieczne jest więc wprowadzenie rozwiązań umożliwiających innowatorom eksperymentowanie w sprawdzonym środowisku testowym i na złagodzonych zasadach prawnych.

Dzięki działaniom podmiotów prowadzących projekty rozwojowe dla energetyki, regulator będzie mógł z bliska obserwować wdrażanie nowoczesnych technologii w branży, a w konsekwencji, wspierać precyzyjne dostosowanie regulacji do funkcjonowania innowacyjnych pomysłów już poza bezpieczną przestrzenią piaskownicy.

Wdrażanie innowacji w energetyce zostanie przyspieszone

Za sprawą testów danej innowacji w bezpiecznym środowisku, regulator może szybciej i skuteczniej przewidywać konieczność wprowadzenia zmian w prawie, dostosowanych do przyszłościowego rozwoju sektora.

Beneficjentami piaskownic regulacyjnych są m.in. podmioty wprowadzające innowacje. Oprócz możliwości testowania swoich rozwiązań w przyjaznym środowisku, dowiadują się, jak wyglądają w praktyce wymogi „normalnie” stosowane do ich projektu (tzn. przepisy nieuwzględniające specjalnych zwolnień). Autorzy nowych rozwiązań i modeli biznesowych pozyskują wiedzę, jakie dodatkowe dokumenty i pozwolenia są konieczne do dalszego wdrażania ich pomysłu po „wyjściu z piaskownicy”. Co ważne, podmioty mają szansę zapoznać rynek ze swoim produktem.

Regulator, poprzez stały kontakt z prowadzącymi projektów, będzie mógł sprawniej zidentyfikować obszary, stanowiące bariery dla wprowadzania na rynek innowacji oraz podejmować działania interwencyjne, dzięki dostosowaniu przepisów prawnych, by pozwalały na dynamiczny, bezpieczny i sprawny, rozwój rynku energetycznego.

Trzeba podkreślić, że piaskownice przyciągają nowych inwestorów i podmioty, dysponujące pomysłami oraz gotowymi projektami nowoczesnych produktów czy usług. To, z kolei, generuje zwiększenie konkurencyjności i powstawanie nowych miejsc pracy. Natomiast, sami odbiorcy produktów proponowanych przez eksperymentatorów, mogą zapoznać się z technologiami wprowadzanymi na rynek z wyprzedzeniem.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również