Pięć kolejnych spółdzielni mieszkaniowych z dofinansowaniem na termomodernizację

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pięć umów

Pięć umów o unijne dofinansowanie – które podpisano 26 i 29 stycznia br. w siedzibie Narodowego Funduszu – będzie realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Zakres inwestycyjnych prac – w zależności od projektu – obejmie na przykład: docieplenie ścian bocznych i stropodachów, wymianę okien czy drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji elektrycznej, polegającej na wymianie opraw na energooszczędne oraz montaż instalacji PV.

Dolny Śląsk

W stolicy Dolnego Śląska termomodernizacji poddane zostaną budynki należące do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Energetyk” oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec”. Na blisko 18 mln zł wyceniono przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących pod zarządem Spółdzielni ML-W „Energetyk” we Wrocławiu”. Unijne dofinansowanie wyniesie w tym przypadku ponad 11,5 mln zł. Z kolei inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Stoczniowiec” we Wrocławiu” będzie kosztowała niespełna 3 mln zł, w tym dofinansowanie oszacowano na ponad 1,8 mln zł.

Opole

Opolski projekt pn. „Głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu” – o wartości 12,7 mln zł – otrzyma wsparcie w wysokości 8 mln zł. Z kolei gorzowskie przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego Spółdzielni Mieszkaniowej GORZOVIA w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – warte ponad 1,1 mln zł – otrzyma 747 tys. zł dofinansowania. A warszawska inwestycja pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego należącego do Spółdzielni Mieszkaniowej „Pojedynka” w Warszawie” zrealizowana będzie za 1 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu – 644 tys. zł.

18 tego typu przedsięwzięć

W sumie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje osiemnaście tego typu przedsięwzięć w całej Polsce. Beneficjantami będą spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które wydadzą na swoje projekty łącznie 152 mln zł, przy czym pomoc z Funduszu Spójności wyniesie niecałe 101 mln zł (24,4 mln zł będą stanowiły dotacje, a 76,2 mln zł – pożyczki). Ponadto beneficjenci mogą liczyć na częściowe umorzenie udzielonej pomocy zwrotnej. Chodzi o tzw. premię inwestycyjną, którą można odzyskać w zależności od oszczędności energii uzyskanej w wyniku realizacji inwestycji.

Podpisywanie umów

Podpisywanie umów z unijnego poddziałania 1.3.2, NFOŚiGW zaplanował do końca marca 2018 r., na swoje umowy czeka jeszcze 9 spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych (dotychczas podpisano 9 umów włącznie z pięcioma wyżej opisanymi).

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Lokatorsko-
Własnościowa
„Energetyk”
we Wrocławiu
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Stoczniowiec”
we Wrocławiu
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
w Opolu
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Gorzovia z
Gorzowa
Wielkopolskiego
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Pojedynka” z
Warszawy
Planowane
efekty
ekologiczne:
     
● Roczny
spadek emisji
gazów
cieplarnianych
1732 MG
CO2/rok
816 Mg
CO2/rok
418 Mg
CO2/rok
100 Mg
CO2/rok
105 Mg
CO2/rok
● Zmniejszenie
zużycia energii
pierwotnej
18774
GJ/rok
8724 GJ/rok4536 GJ/rok1052 GJ/rok1313 GJ/rok
● Zmniejszenie
zużycia energii
końcowej
23 468
GJ/rok
10385 GJ/rok5267 GJ/rok1312 GJ/rok1578 GJ/rok
● Ilość
zaoszczędzonej
energii
elektrycznej
0 GJ/rok52 MWh/rok41 MWh/rok1 MWh/rok6 MWh/rok
● Ilość
zaoszczędzonej
energii cieplnej
23 468
GJ/rok
10196 GJ/rok5121 GJ/rok1308 GJ/rok1555 GJ/rok
Data
zakończenia
projektu:
     

Zobacz również