3 lutego 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą unijny wkład pieniężny dla projektu pn. Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II.

Inwestycja warta łącznie 282,5 mln zł została dofinansowana z Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie niemal 40 mln zł.

Projekt, zlokalizowany w województwie śląskim, obejmuje budowę kotła na biomasę dla bloku energetycznego o mocy 50 MW w Elektrownii Jaworzno III – Elektrownia II wraz z instalacją magazynowania i podawania biomasy. W kotle spalana będzie zarówno biomasa leśna, jak i rolna – w ciągu roku nawet 350 tysięcy ton. W przeważającej części, aż 80%, będą to produkty i odpady leśne, pozostałe 20% stanowić będą odpady i produkty rolne. Szacuje się, że w Jaworznie wyprodukuje się w ten sposób 360 000 MWh energii elektrycznej netto rocznie.
Projekt budowy kotła na biomasę w Jaworznie jest etapem większego projektu pn. Budowa jednostki wytwórczej OZE w PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie również nowych oraz modernizację istniejących już urządzeń pomocniczych dla jednostek wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE). Przewidziano także modernizację części elektrycznej dla potrzeb budowy jednostki wytwórczej OZE. Oba etapy są powiązane ze sobą techniczne.

Jest to już trzecia decyzja Komisji Europejskiej przyznająca wsparcie unijne dla projektów polegających na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Do tej pory Komisja Europejska wydała dwanaście decyzji dla dużych projektów realizowanych w Programie z sektora energetyki.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju