O projekcie

Projekt, który jest obecnie największym globalnie przybrzeżnym pływowym płaskim systemem PV, posiada zainstalowaną moc 300MW i zajmuje ok. 4.516 akrów powierzchni wody. Przedsięwzięcie to zostało zbudowane przy użyciu łącznie 685.216 monokrystalicznych modułów krzemowych o mocy 440 watowych wraz z 650 sztukami falowników łańcuchowych Solis 1500V 230K. Na terenie obiektu została również zbudowana nowa stacja wspomagająca 220kV.

Stacja energetyczna PV składa się z 75 macierzy jednostek generujących energię PV. Energia elektryczna wytwarzana z każdej macierzy jest przekształcana w energię elektryczną AC przy użyciu falowników łańcuchowych Solis 255K, zanim zostanie zwiększona do 35kV przez podstację typu box, a następnie podłączona do pomieszczenia rozdzielczego stacji podwyższającej 35kV/220kV poprzez 12 szt. linii kolektorów 35kV do podłączenia i przesyłu energii do sieci.
Projekt ten był bardzo napięty i ponieważ budowa była na płaszczu pływowym, na postęp robót miały wpływ fluktuacje pływowe, które znacznie utrudniały budowę.

Pod względem zarządzania jakością, wszystkie materiały zostały skontrolowane zgodnie z odpowiednimi wymogami przed wprowadzeniem ich na teren zakładu, a jakość surowców była ściśle kontrolowana zgodnie z odpowiednimi wymogami. Przed rozpoczęciem budowy wyznaczono ścisłe granice jakości, poszukiwano rozwiązań dla określonych wyzwań projektowych oraz wykorzystywano metody naukowe do skutecznej kontroli jakości projektu. Jeżeli chodzi o zarządzanie bezpieczeństwem, Solis ściśle przestrzega polityki „bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, zapobieganie na pierwszym miejscu oraz kompleksowe zarządzanie”.

Problem z wahaniami pływów

Ponieważ elektrownia znajduje się na płaskim obszarze pływowym, aby poradzić sobie z wahaniami pływów, falowniki łańcuchowe zostały zainstalowane na wysokości większej niż normalna wysokość – co najmniej 5 metrów nad ziemią. Musiały one też spełniać wymagające warunki, a falowniki Solis szczycą się poziomem ochrony IP66, doskonałą konstrukcją, adaptacją i punktami technicznymi idealnie dopasowanymi do tego projektu.

Jak powiedział Ting Hua, Starszy Dyrektor Produktu powiedział, komercyjne falowniki strunowe firmy Solis mogą pochwalić się szerokim doświadczeniem oraz możliwością dostosowania się do różnych środowisk. Firma czeka na więcej zastosowań falowników Solis i jest zaangażowana w misję – Rozwój technologii na rzecz zasilania świata czystą energią.

Solis

Producent falowników fotowoltaicznych