Fotowoltaika jest na świecie najszybciej rozwijającą się gałęzią energetyki. W krajach europejskich jak Francja, Włochy czy Niemcy buduje się farmy o łącznych mocach rzędu gigawatów.

Polska na tym tle jest białą plamą jednak pojawiają się pierwsze jaskółki jak choćby inwestycja zrealizowana w Wierzchosławicach w województwie małopolskim.

 
Oddana do użytku w drugiej połowie 2011 roku farma fowoltaiczna w gminie Wierzchosławice posiada moc dokładnie 1 MW. Jak dowiedzieliśmy się w spółce zarządzającej farmą wielkość instalacji była w zasadzie limitowana wielkością środków, z regionalnego programu operacyjnego, jakie można było pozyskać. Limit wynosił 10 mln zł netto kosztów kwalifikowanych. Jak dodaje prezes Energia Wierzchosławice Sp. z o.o. Marcina Wasa koszty budowy farmy fotowoltaicznej były pozytywnym zaskoczeniem ze wstępnych kalkulacji i początkowych wycen zakładany był koszt powstania 1 MW farmy rzędu 12–14 mln zł udało się zamknąć inwestycję kwotą niecałych 10 600 000 zł brutto dokładnie 8 600 000 zł netto. Jest to dowód jak szybko tanieją te technologie. (…)
 
Realizację budowy farmy prowadziło konsorcjum dwóch polskich firm. Małopolski producent paneli fotowoltaicznych firma SOLAR GEORYT, była głównym wykonawcą, firma ELZAG PROTECH odpowiedzialna była za część elektryczną i podłączenie do sieci. Obecnie, gdy farma funkcjonuje od kilku miesięcy jej właściciel chwali niewielkie koszty obsługi podkreśla, że jest to instalacja praktycznie bezobsługowa. (…)
 
Na przykładzie Wierzchosławic widać, że w Polskich warunkach budowa farmy fotowoltaicznej może być realizowana w stosunkowo krótkim czasie, jeżeli odniesiemy go do innych elektrowni w branży OZE jak np. biogazownie czy farmy wiatrowe. Dodatkowo należy zaznaczyć, że farmy fotowoltaicznenie nie są budowlami, które mogą znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z tego powodu nie jest wymagany raport oddziaływania na środowisko jak ma to miejsce w przypadku farm wiatrowych, co znacznie skraca proces inwestycyjny. (…)
 
 
Bogdan Szymański
GLOBEnergia  
 
2012 2